Quyết định 1219/QĐ-TTg

Quyết định 1219/QĐ-TTg năm 2012 ứng trước vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1219/QĐ-TTg 2012 ứng trước vốn ngân sách và vốn trái phiếu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1219/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỨNG TRƯỚC VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2013

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6593/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện ứng trước vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 là 21.439,42 tỷ đồng (hai mươi mốt nghìn bốn trăm ba mươi chín tỷ bốn trăm hai mươi triệu đồng), trong đó vốn ngân sách nhà nước là 6.314,57 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ là 15.124,85 tỷ đồng theo các nguyên tắc, tiêu chí, danh mục và mức vốn ứng trước đối với các dự án của các Bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại vẳn bản số 6593/BKHĐT-TH ngày 30 tháng 8 năm 2012.

Số vốn ứng trước kế hoạch năm 2013 được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2013.

Điều 2.

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thông báo danh mục,mức vốn ứng của từng dự án và hướng dẫn các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện ứng vốn theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; đồng thời chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của số liệu, danh mục và mức vốn ứng trước của các dự án.

2. Bộ Tài chính kiểm soát và thực hiện việc tạm ứng cho các dự án theo quy định tại bản số 1023/TTg-KTTH ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3.

Các Bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ danh mục và mức vốn ứng có trách nhiệm;

1. Thông báo và đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi pháp luật quản lý triển khai thực hiện việc ứng vốn theo đúng danh mục được thông báo;

2. Bố trí đủ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 để hoàn trả số vốn ứng trước.

3. Thành phố Hải Phòng và tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương để hoàn trả các khoản ứng trước vốn đối ứng các dự án ODA.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tổng Giám đốc Đường sắt Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ tướng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTN, QHQT, KGVX, NC, TV, ĐP, TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1219/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1219/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2012
Ngày hiệu lực06/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1219/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1219/QĐ-TTg 2012 ứng trước vốn ngân sách và vốn trái phiếu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1219/QĐ-TTg 2012 ứng trước vốn ngân sách và vốn trái phiếu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1219/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành06/09/2012
        Ngày hiệu lực06/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1219/QĐ-TTg 2012 ứng trước vốn ngân sách và vốn trái phiếu

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1219/QĐ-TTg 2012 ứng trước vốn ngân sách và vốn trái phiếu

             • 06/09/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/09/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực