Quyết định 122/1997/QĐ-NH5

Quyết định 122/1997/QĐ-NH5 về việc hủy bỏ văn bản ngày 10/3/93 về miễn thuế đối với vật tư, hàng hóa nhập khẩu bằng vốn được cấp của Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, vốn điều lệ của Ngân hàng liên doanh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 122/1997/QĐ-NH5 hủy bỏ văn bản ngày 10/3/93 miễn thuế vật tư, hàng hóa nhập khẩu bằng vốn được cấp Chi nhánh Ngân hàng liên doanh


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122/1997/QĐ-NH5

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HUỶ BỎVĂN BẢN SỐ 102/CV-NH5 NGÀY 10 THÁNG 3 NĂM 1993 VỀ MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI VẬT TƯ, HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU BẰNG VỐN ĐƯỢC CẤP CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, VỐN ĐIỀU LỆ CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnhNgân hàng, Hợp tác xã tín dụng và Công ty tài chính công bố tại Lệnh số38/LCT-HĐNN8 ngày 24 tháng 5 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số189/HĐBT ngày 15 tháng 6 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) banhành Quy chế về Chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài, Ngân hàng Liên doanh hoạt độngtại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số15/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tráchnhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Theo đề nghị của ôngVụ trưởng Vụ các Định chế Tài chính - Ngân hàng Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay huỷ bỏ văn bản số102/CV-NH5 ngày 10 tháng 3 năm 1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việcmiễn thuế đối với vật tư, hàng hoá nhập khẩu bằng vốn được cấp của Chi nhánhNgân hàng Nước ngoài, vốn điều lệ của Ngân hàng Liên doanh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc, Vụtrưởng Vụ các Định chế Tài chính, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủtrưởng đơn vị có liên quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánhNgân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc, Giám đốc Ngân hàng Liêndoanh, Chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài hoạt động tại Việt Nam chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

 

 

Chu Văn Nguyễn

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/1997/QĐ-NH5

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu122/1997/QĐ-NH5
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/1997
Ngày hiệu lực14/05/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/1997/QĐ-NH5

Lược đồ Quyết định 122/1997/QĐ-NH5 hủy bỏ văn bản ngày 10/3/93 miễn thuế vật tư, hàng hóa nhập khẩu bằng vốn được cấp Chi nhánh Ngân hàng liên doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 122/1997/QĐ-NH5 hủy bỏ văn bản ngày 10/3/93 miễn thuế vật tư, hàng hóa nhập khẩu bằng vốn được cấp Chi nhánh Ngân hàng liên doanh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu122/1997/QĐ-NH5
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýChu Văn Nguyễn
        Ngày ban hành14/05/1997
        Ngày hiệu lực14/05/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 122/1997/QĐ-NH5 hủy bỏ văn bản ngày 10/3/93 miễn thuế vật tư, hàng hóa nhập khẩu bằng vốn được cấp Chi nhánh Ngân hàng liên doanh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 122/1997/QĐ-NH5 hủy bỏ văn bản ngày 10/3/93 miễn thuế vật tư, hàng hóa nhập khẩu bằng vốn được cấp Chi nhánh Ngân hàng liên doanh

            • 14/05/1997

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/1997

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực