Quyết định 122/2001/QĐ-UB

Quyết định 122/2001/QĐ-UB về giá cho thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 122/2001/QĐ-UB giá cho thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 11/2009/QĐ-UBND bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 14/03/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 122/2001/QĐ-UB giá cho thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/2001/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính Phủ về việc mua bán và kinh doanh nhà;

Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành giá cho thuê nhà ở thay thế cho bản quy định về giá cho thuê nhà ở ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-UB ngày 29/3/1993 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1.1 Giá chuẩn:

Đối với biệt thự:

Hạng

I

II

III

IV

Giá (đồng/m2SD/tháng)

5.000

6.000

7.000

11.000

(Đối với biệt thự nếu cho từ 3 hộ trở lên thuê để ở thì xem như là nhà chung cư và giá cho thuê nhà ở được tính như là nhà ở có cấp nhà tương đương).

Đối với nhà ở:

Cấp nhà

I

II

III

IV

Giá (đồng/m2SD/tháng)

2.600

2.400

2.300

1.600

1.2 Giá cho thuê nhà ở: Được xác định trên cơ sở giá chuẩn nêu trên và các hệ số điều chỉnh được quy định tại phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 61/CP ngày 05/07/1994 của Chính Phủ về việc mua bán và kinh doanh nhà.

Điều 2.

2.1 Giá cho thuê nhà ở quy định tại Điều 1 Quyết định này áp dụng thống nhất cho mọi đối tượng thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để ở, không phân biệt ngôi nhà, căn nhà đó do cơ quan, đơn vị hay tổ chức nào bố trí cho thuê để ở.

2.2 Giá cho thuê nhà ở quy định tại Quyết định này không áp dụng cho các trường hợp thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác (không phải để ở) và các trường hợp người nước ngoài thuê nhà để ở.

Điều 3.

3.1 Cơ quan, đơn vị hay tổ chức được giao quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước khi cho thuê để ở, phải ký hợp đồng cụ thể với bên thuê nhà. Bên thuê nhà để ở nếu sử dụng nhà vào mục đích khác, phải được bên cho thuê chấp thuận và thực hiện theo các quy định riêng của cơ quan có thẩm quyền.

3.2 Giao Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Lâm Đồng chịu trách nhiệm lập kế hoạch sửa chữa nhà cho thuê hàng năm từ nguồn thu tiền cho thuê nhà.

3.3 Khi có biến động về giá vật liệu xây dựng hay thay đổi về mức lương tối thiểu làm ảnh hưởng đến giá chuẩn từ 20% trở lên, Sở Tài chính Vật giá chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các sở, ban, ngành có liên quan kịp thời trao đổi, thống nhất có ý kiến đề xuất trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh điều chỉnh mức giá chuẩn để làm cơ sở cho bên cho thuê nhà tính toán lại giá cho thuê nhà ở.

3.4 Đối với các đối tượng được miễn, giảm tiền thuê nhà ở: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính - Vật giá, Sở Xây dựng căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước để hướng dẫn cụ thể.

3.5 Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, theo dõi việc thực hiện giá cho thuê nhà ở này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2002. Các văn bản trước đây của Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc các Sở, ngành thuộc tỉnh trái với nội dung quyết định này đều không còn giá trị thực hiện.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng; Tài chính - Vật giá; Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Lạt; thị xã Bảo Lộc; các huyện thuộc tỉnh, Giám đốc Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Lâm Đồng và Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Phan Thiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu122/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2001
Ngày hiệu lực01/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/03/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 122/2001/QĐ-UB giá cho thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 122/2001/QĐ-UB giá cho thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu122/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Thiên
        Ngày ban hành26/11/2001
        Ngày hiệu lực01/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/03/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 122/2001/QĐ-UB giá cho thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 122/2001/QĐ-UB giá cho thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng