Quyết định 122/2006/QĐ-TTg

Quyết định 122/2006/QĐ-TTg về chuyển loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 122/2006/QĐ-TTg chuyển loại hình trường đại học dân lập sang trường đại học tư thục


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHUYỂN LOẠI HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP SANG LOẠI HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Cho phép các trường đại học dân lập sau đây chuyển sang loại hình trường đại học tư thục và hoạt động theo quy chế trường đại học tư thục:

1. Trường Đại học dân lập Thăng Long.

2. Trường Đại học dân lập Đông Đô.

3. Trường Đại học dân lập Phương Đông.

4. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

5. Trường Đại học dân lập Hải Phòng.

6. Trường Đại học dân lập Duy Tân.

7. Trường Đại học dân lập Bình Dương.

8. Trường Đại học dân lập Lạc Hồng.

9. Trường Đại học dân lập Cửu Long.

10. Trường Đại học dân lập Văn Lang.

11. Trường Đại học dân lập Văn Hiến.

12. Trường Đại học dân lập Hùng Vương.

13. Trường Đại học dân lập Hồng Bàng.

14. Trường Đại học dân lập Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh.

15. Trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn.

16. Trường Đại học dân lập Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.

17. Trường Đại học dân lập Phú Xuân.

18. Trường Đại học dân lập Lương Thế Vinh.

19. Trường Đại học dân lập Yersin Đà Lạt.

Điều 2. Các trường đại học có tên trong Điều 1 được quy định việc ghi hay không ghi cụm từ xác định loại hình trường trong tên gọi của trường.

Điều 3. Giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan ban hành quy định, hướng dẫn việc chuyển các trường đại học dân lập tại Điều 1 Quyết định này sang loại hình trường đại học tư thục và hoạt động theo quy chế trường đại học tư thục.

Việc chuyển trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục phải bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý, rõ ràng minh bạch và đúng quy định về mặt tài sản, vốn; bảo đảm quyền lợi chính đáng của những người đã có đóng góp thực sự trong quá trình hình thành và phát triển trường, quyền lợi của người lao động và quyền lợi của người học, phù hợp với Điều lệ và quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục và pháp luật hiện hành.

Thời hạn chuyển đổi: hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2007.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các tổ chức xin thành lập trường và Hiệu trưởng các trường đại học nêu ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- Các trường có tên ở Điều 1;
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KG (5b).XH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu122/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2006
Ngày hiệu lực24/06/2006
Ngày công báo09/06/2006
Số công báoTừ số 8 đến số 9
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 122/2006/QĐ-TTg chuyển loại hình trường đại học dân lập sang trường đại học tư thục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 122/2006/QĐ-TTg chuyển loại hình trường đại học dân lập sang trường đại học tư thục
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu122/2006/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành29/05/2006
        Ngày hiệu lực24/06/2006
        Ngày công báo09/06/2006
        Số công báoTừ số 8 đến số 9
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 122/2006/QĐ-TTg chuyển loại hình trường đại học dân lập sang trường đại học tư thục

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 122/2006/QĐ-TTg chuyển loại hình trường đại học dân lập sang trường đại học tư thục

            • 29/05/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/06/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/06/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực