Quyết định 122/QĐ-TTg

Quyết định 122/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Nam Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 122/QĐ-TTg tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 122/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định (Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 121/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 01 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho:

Sở Văn hóa-Thông tin tỉnh Nam Định, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Nam Định.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- UBND tỉnh Nam Định;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Vĩnh Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu122/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2008
Ngày hiệu lực25/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 122/QĐ-TTg tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 122/QĐ-TTg tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu122/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrương Vĩnh Trọng
        Ngày ban hành25/01/2008
        Ngày hiệu lực25/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 122/QĐ-TTg tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 122/QĐ-TTg tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

            • 25/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực