Quyết định 1222/QĐ-TTg

Quyết định 1222/2002/QĐ-TTg thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1222/2002/QĐ-TTg thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1222/2002/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP KIM HOA, TỈNH VĨNH PHÚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;
Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại văn bản số 1508/HC-UB ngày 28 tháng 8 năm 2002 và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7395/BKH-KCN ngày 21 tháng 11 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc tại Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ như sau :

Chủ đầu tư cũ : Công ty Tiếp thị - Đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ đầu tư mới : Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp - Bộ Xây dựng (IDICO).

Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định và thanh toán các chi phí đã thực hiện của dự án giữa Công ty Tiếp thị - Đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn với Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, các Bộ trưởng : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp, Giám đốc Công ty Tiếp thị - Đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận :
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, NN và PTNN,
Tài chính, Quốc phòng, Công nghiệp,
Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- UBND tỉnh Vĩnh Phúc,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Ban Kinh tế Trung ương,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Công ty Tiếp thị - Đầu tư NN và PTNT,
- TCT Đầu tư - Phát triển đô thị và KCN (IDICO),
- Công báo,
- VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ : KTTH, TH, PC, NN, TTTT và BC,
- Lưu : CN (5b), Văn thư.

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1222/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1222/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2002
Ngày hiệu lực19/12/2002
Ngày công báo20/01/2003
Số công báoSố 4
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1222/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1222/2002/QĐ-TTg thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1222/2002/QĐ-TTg thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1222/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành19/12/2002
     Ngày hiệu lực19/12/2002
     Ngày công báo20/01/2003
     Số công báoSố 4
     Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1222/2002/QĐ-TTg thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1222/2002/QĐ-TTg thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc

         • 19/12/2002

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/01/2003

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/12/2002

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực