Quyết định 1222/QĐ-UBND

Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2008 đổi tên và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và siêu thị Đông Hòa tại xã Đông Hòa và thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1222/QĐ-UBND đổi tên và điều chỉnh quy hoạch chi tiết XD Khu dân cư và siêu thị Đông Hòa xã Đông Hòa và thị trấn Dĩ An, Bình Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1222/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 22 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VÀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ VÀ SIÊU THỊ ĐÔNG HÒA TẠI XÃ ĐÔNG HÒA VÀ THỊ TRẤN DĨ AN, HUYỆN DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ  trình số 815/TT-XD ngày 11/4/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và siêu thị Đông Hòa tại xã Đông Hòa và thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương quy định tại Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 và Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 26/3/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương như sau:

1. Đổi tên Khu dân cư và siêu thị Đông Hòa thành Khu đô thị thương mại dịch vụ Quảng Trường Xanh.

2. Điều chỉnh khoản 3. “Quy hoạch sử dụng đất”, phần A, Điều 1 Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 như sau:

a) Đất ở:

* Nhà phố liên kế:

- Lô đất có kích thước 5m x 20m.

- Hình thức xây dựng: Người dân tự xây dựng với hình thức kiến trúc tương đối thống nhất theo sự quản lý chung.

- Vị trí: Bố trí tập trung dọc theo tuyến đường chính trong khu quy hoạch.

- Số lượng: 936 căn.

* Nhà biệt thự:

- Lô đất có kích thước 15m x 20m và các dạng không vuông.

- Hình thức xây dựng: Người dân tự xây dựng với hình thức kiến trúc tương đối thống nhất theo sự quản lý chung.

- Vị trí: Bố trí tập trung phía Bắc khu đất.

- Số lượng: 71 căn.

b) Đất công trình công cộng:

Đất công trình công cộng bao gồm đất cây xanh, công viên vui chơi giải trí, trung tâm văn hóa,…

c) Đất cây xanh:

- Cây xanh tập trung: Bố trí khu vực lộ giới đường Quốc lộ 1K, kênh thoát nước Suối Nhum và cây xanh quảng trường.

- Cây xanh đường phố: trên các đường của khu ở đều trồng cây xanh, khoảng cách giữa các cây từ 8-10m.

- Ngoài ra cây xanh còn bố trí xen kẽ trong các biệt thự.

d) Đất thương mại dịch vụ:

- Bao gồm các công trình siêu thị, phố thương mại, trung tâm mua sắm, khách sạn,… nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm và dịch vụ phục vụ của nhân dân.

- Khi xây dựng công trình thương mại dịch vụ phải có thiết kế chi tiết và dự án riêng cho từng lô đất, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và cấp phép xây dựng.

e) Đất giao thông: Tạo trục giao thông chính vào khu là đường số GS 1, GS20 và GS 14, khu vực bên trong được chia theo dạng ô bàn cờ.

f) Bảng cân bằng đất đai:

STT

LOẠI ĐẤT

Theo Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 14/02/2007

Theo đề nghị điều chỉnh quy hoạch

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở

117.280

28,24

133.586

32,17

2

Đất giao thông

140.473

33,82

147.315

35,47

3

Đất công trình công cộng

39.700

9,56

9.467

2,28

4

Đất thương mại – dịch vụ

117.840

28,38

88.225

21,24

5

Đất công viên cây xanh

-

-

36.700

8,84

 

TỔNG CỘNG

415.293

100%

415.293

100%

 

3. Điều chỉnh khoản a, mục 4. “Quy hoạch giao thông”, phần A, Điều 1 Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 như sau:

- Các tuyến chính, khu vực nội bộ tạo thành mạng lưới giao thông ô cờ, tạo thế giao thông liên hoàn, xuyên suốt.

- Toàn bộ mặt đường được thiết kế bêtông nhựa nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường và tăng tuổi thọ của đường.

- Vỉa hè được lát gạch bêtông tự chèn (gạch Block) toàn bộ.

- Bó vĩa: Bêtông đá 1x2xM200, dạng L rộng 0,55m.

BẢNG TỔNG HỢP ĐƯỜNG

STT

TÊN ĐƯỜNG

MẶT CẮT

Chỉ giới đường đỏ (m)

Chỉ giới xây dựng (m)

TRÁI

PHẢI

TRÁI

PHẢI

1

ĐƯỜNG GS1

1-1

16,5

16,5

18

18

2

ĐƯỜNG GS2

6-6

7,5

7,5

8,5

8,5

3

ĐƯỜNG GS3

6-6

7,5

7,5

8,5

8,5

4

ĐƯỜNG GS4

4-4

7

7

8

8

5

ĐƯỜNG GS5

9-9

9,5

11

10,5

12

6

ĐƯỜNG GS6

6-6

7,5

7,5

8,5

8,5

7

ĐƯỜNG GS7

7-7

6,5

6,5

7,5

7,5

8

ĐƯỜNG GS8

7-7

6,5

6,5

7,5

7,5

9

ĐƯỜNG GS9

4-4

7

7

8

8

10

ĐƯỜNG GS10

8-8

10,5

10,5

11,5

11,5

11

ĐƯỜNG GS11

7-7

6,5

6,5

7,5

7,5

12

ĐƯỜNG GS12

7-7

6,5

6,5

7,5

7,5

13

ĐƯỜNG GS13

7-7

6,5

6,5

7,5

7,5

14

ĐƯỜNG GS14

5-5

8

9,5

9

10,5

15

ĐƯỜNG GS15

5-5

8

9,5

9

10,5

16

ĐƯỜNG GS16

6-6

7,5

7,5

8,5

8,5

17

ĐƯỜNG GS17

7-7

6,5

6,5

7,5

7,5

18

ĐƯỜNG GS18

4-4

7

7

8

8

19

ĐƯỜNG GS19

10-10

6

6,5

7

7,5

20

ĐƯỜNG GS20

2-2

15,5

15,5

17

17

21

ĐƯỜNG GS21

3-3

10

9,5

11,5

11

22

ĐƯỜNG GS22

4-4

7

7

8

8

23

ĐƯỜNG GS23

4-4

7

7

8

8

24

ĐƯỜNG GS24

4-4

7

7

8

8

 

4. Thành phần hồ sơ bổ sung:

- Bản đồ quy hoạch điều chỉnh tổng mặt bằng sử dụng đất            TL 1/500

- Bản đồ quy hoạch điều chỉnh kiến trúc không gian cảnh quan      TL 1/500

- Bản đồ quy hoạch điều chỉnh hệ thống giao thông                      TL 1/500

- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chỉ giới đường đỏ và xây dựng      TL 1/500

- Bản vẽ thiết kế đô thị                                                                TL 1/200

- Thuyết minh tổng hợp

5. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 17/02/2007 và Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 26/3/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Giày Thái Bình là chủ đầu tư dự án, có trách nhiệm thực hiện các điều sau đây:

- Trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định.

- Thực hiện đúng theo điều chỉnh quy hoạch được duyệt, lập quy chế quản lý xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thỏa thuận về phòng cháy chữa cháy và tiếp tục triển khai thực hiện dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Quảng Trường Xanh theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông – Vận tải, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Dĩ An, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành có liên quan và Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Giày Thái Bình có trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Kim Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1222/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1222/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2008
Ngày hiệu lực22/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1222/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1222/QĐ-UBND đổi tên và điều chỉnh quy hoạch chi tiết XD Khu dân cư và siêu thị Đông Hòa xã Đông Hòa và thị trấn Dĩ An, Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1222/QĐ-UBND đổi tên và điều chỉnh quy hoạch chi tiết XD Khu dân cư và siêu thị Đông Hòa xã Đông Hòa và thị trấn Dĩ An, Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1222/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thị Kim Vân
        Ngày ban hành22/04/2008
        Ngày hiệu lực22/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1222/QĐ-UBND đổi tên và điều chỉnh quy hoạch chi tiết XD Khu dân cư và siêu thị Đông Hòa xã Đông Hòa và thị trấn Dĩ An, Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1222/QĐ-UBND đổi tên và điều chỉnh quy hoạch chi tiết XD Khu dân cư và siêu thị Đông Hòa xã Đông Hòa và thị trấn Dĩ An, Bình Dương

            • 22/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực