Quyết định 1225/QĐ-UBND

Quyết định 1225/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên và vật liệu xây dựng theo Thông tư 05/2008/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định 1225/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 2005/QĐ-UBND điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 20/06/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 1225/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng


UỶ BAN NHÂN NHÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1225/QĐ-UBND

 Vĩnh Yên, ngày 09 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG DO BIẾN ĐỘNG VỀ NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ SỐ: 05/2008/TT-BXD NGÀY 25/01/2008 CỦA BỘ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ nghị định số 99/ 2007/NĐ- CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình ; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng ;

Theo đề nghị của giám đốc sở Xây dựng tại tờ trình số 478/TTr-SXD ngày 31/03/2008 V/v quyết định điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh phúc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện theo thông tư số: 05/2008/TT-BXD ngày 22/2/2008 của Bộ xây dựng;

Điều 2: Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định.

Điều chỉnh hình thức giá hợp đồng đối với các hợp đồng đã lỡ thực hiện hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định thành giá hợp đồng theo giá điều chỉnh do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.

Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được tính cho khối lượng thi công xây lắp từ ngày 01/12/2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.

Điều 3: Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh không vượt giá gói thầu đã được phê duyệt thì chủ đầu tư quyết định phê duyệt.

Trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh vượt giá gói thầu đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

Điều 4: Trường hợp điều chỉnh hình thức giá hợp đồng từ hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định sang hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư ( về nội dung điều chỉnh như: Phạm vi điều chỉnh, căn cứ điều chỉnh, thời điểm điều chỉnh) cho phép trước khi thực hiện. Nội dung hợp đồng xây dựng theo quy định tại thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Đối với các hợp đồng xây dựng đã được thanh toán xong trong năm 2007 và các hợp đồng thực hiện chậm tiến độ thi công do lỗi của nhà đầu tư gây ra, thì không được điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo quyết định này.

Điều 5: Giao sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở , ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra các chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện điều chỉnh giá vật liệu xây dựng; điều chỉnh dự toán; giá gói thầu; tổng mức đầu tư; hợp đồng theo quy định tại quyết định này. Sở xây dựng tổng hợp kết quả kiểm tra và những vướng mắc khi thực hiện để báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành;Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1225/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1225/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2008
Ngày hiệu lực19/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1225/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1225/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1225/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1225/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Ngọc Phi
        Ngày ban hành09/04/2008
        Ngày hiệu lực19/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/06/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1225/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1225/QĐ-UBND năm 2008 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng