Quyết định 1228/2002/QĐ-BCA

Quyết định 1228/2002/QĐ-BCA về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1228/2002/QĐ-BCA Danh mục bí mật nhà nước độ Mật ngành chứng khoán


BỘ CÔNG AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1228/2002/QĐ-BCA

Hà Nội , ngày 05 tháng 12 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT TRONG NGÀNH CHỨNG KHOÁN

 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 37/1998/NĐ-CP ngày 09/6/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;
Sau khi thống nhất với Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành chứng khoán gồm những tin trong phạm vi sau:

1. Chủ trương, kế hoạch xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam chưa công bố hoặc không công bố, các báo cáo của Ủy ban Chứng khoán nhà nước trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về chính sách của Nhà nước và biện pháp áp dụng để phát triển thị trường chứng khoán không công bố,

2. Sơ đồ hệ thống mạng, mã nguồn hệ thống và mật khẩu truy cập vào hệ thống giao dịch, hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán và hệ thống quản lý khác về chứng khoán;.

3. Các dự án, chương trình hợp tác trong và ngoài nước nhằm xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam chưa công bố, các phương án và kết quả đàm phán, các hiệp định ký kết giữa Việt Nam với nước ngoài và các tổ chức quốc tế về thị trường chứng khoán chưa công bố hoặc không công bố, tài liệu của nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế chuyển giao cho Việt Nam liên quan đến thị trường chứng khoán mà bên cung cấp yêu cầu không công bố và được xác định thuộc độ mật;

4. Hồ sơ, tài liệu về các vụ việc đang thanh tra, kiểm tra; kết luận, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành chứng khoán chưa công bố;

5. Hồ sơ cán bộ chủ chốt của ngành chứng khoán; tài liệu về quy hoạch, đề bạt, kỷ luật cán bộ và những vấn đề chính trị nội bộ chưa công bố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Uỷ ban Chứng khoán và Bộ Công an chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 


 
Lê Hồng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1228/2002/QĐ-BCA

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1228/2002/QĐ-BCA
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2002
Ngày hiệu lực20/12/2002
Ngày công báo25/12/2002
Số công báoSố 65
Lĩnh vựcChứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1228/2002/QĐ-BCA

Lược đồ Quyết định 1228/2002/QĐ-BCA Danh mục bí mật nhà nước độ Mật ngành chứng khoán


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1228/2002/QĐ-BCA Danh mục bí mật nhà nước độ Mật ngành chứng khoán
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1228/2002/QĐ-BCA
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Hồng Anh
        Ngày ban hành05/12/2002
        Ngày hiệu lực20/12/2002
        Ngày công báo25/12/2002
        Số công báoSố 65
        Lĩnh vựcChứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1228/2002/QĐ-BCA Danh mục bí mật nhà nước độ Mật ngành chứng khoán

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1228/2002/QĐ-BCA Danh mục bí mật nhà nước độ Mật ngành chứng khoán

            • 05/12/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2002

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực