Quyết định 1228/QĐ-BTTTT

Quyết định 1228/QĐ-BTTTT năm 2015 chỉ định phòng thử nghiệm là phòng đo kiểm RADCOM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1228/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng thử nghiệm là phòng đo kiểm RADCOM


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1228/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BTTTT ngày 13/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng thử nghiệm:

Phòng đo kiểm RADCOM

Thuộc: Công ty Cổ phần Công nghệ RADCOM Việt Nam

với Phạm vi được chỉ định kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng thử nghiệm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ RADCOM Việt Nam, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để p/h);
- Các Tổ chức chứng nhận hợp quy (để t/h);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

(kèm theo Quyết định số 1228/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về phòng thử nghiệm:

Tên: Phòng đo kiểm RADCOM, thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ RADCOM Việt Nam

Giấy chứng nhận kinh doanh số 0104784542 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 8/7/2010, sửa đổi lần thứ 4 ngày 25/4/2011.

Địa chỉ: A23, Lô 10 Khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

2. Phạm vi được chỉ định:

TT

Tên sản phẩm, dịch vụ

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật

I

Dịch vụ viễn thông

 

1

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất

QCVN 35:2011/BTTTT(1)

2

Dịch vụ điện thoại trên mạng di động mặt đất công cộng

QCVN 36:2011/BTTTT(2)

3

Dịch vụ điện thoại VoIP

TCVN 8068:2009(3)

4

Hệ thống báo hiệu số 7

TCVN 8690:2011

5

Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định

QCVN 34:2014/BTTTT(4)

6

Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động

QCVN 81:2014/BTTTT(5)

7

Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động

QCVN 82:2014/BTTTT

II

Công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

 

8

Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện

QCVN 09:2010/BTTTT

QCVN 32:2011/BTTTT

9

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

QCVN 09:2010/BTTTT

QCVN 32:2011/BTTTT

QCVN 08:2010/BTTTT

Ghi chú:

(1) Không áp dụng cho chỉ tiêu tại mục 2.2 của QCVN 35:2011/BTTTT;

(2) Không áp dụng cho chỉ tiêu tại mục 2.2 của QCVN 36:2011/BTTTT;

(3) Không áp dụng cho chỉ tiêu tại mục 3.2 của TCVN 8068:2009;

(4) Không áp dụng cho chỉ tiêu tại mục 2.2 của QCVN 34:2014/BTTTT;

(5) Không áp dụng cho chỉ tiêu tại mục 2.2 của QCVN 81:2014/BTTTT.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1228/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1228/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2015
Ngày hiệu lực24/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1228/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1228/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng thử nghiệm là phòng đo kiểm RADCOM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1228/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng thử nghiệm là phòng đo kiểm RADCOM
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1228/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành24/07/2015
        Ngày hiệu lực24/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1228/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng thử nghiệm là phòng đo kiểm RADCOM

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1228/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng thử nghiệm là phòng đo kiểm RADCOM

            • 24/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực