Quyết định 1229/QĐ-BCN

Quyết định 1229/QĐ-BCN năm 2006 đính chính Thông tư 02/2006/TT-BCN do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1229/QĐ-BCN đính chính Thông tư 02/2006/TT-BCN


BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1229/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 02/2006/TT-BCN NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hoá chất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản) như sau:

1. Về căn cứ:

Đã in: “Căn cứ Luật khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2006 và Nghị định...”

Đính chính: “Căn cứ Luật khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định...”

2. Về điểm 2, mục III. Điều khoản thi hành:

Đã in: “Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2006 và thay thế...”

Đính chính “Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế...”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng, thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Đỗ Hữu Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1229/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1229/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2006
Ngày hiệu lực11/05/2006
Ngày công báo16/05/2006
Số công báoSố 20
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1229/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 1229/QĐ-BCN đính chính Thông tư 02/2006/TT-BCN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1229/QĐ-BCN đính chính Thông tư 02/2006/TT-BCN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1229/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýĐỗ Hữu Hào
       Ngày ban hành11/05/2006
       Ngày hiệu lực11/05/2006
       Ngày công báo16/05/2006
       Số công báoSố 20
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1229/QĐ-BCN đính chính Thông tư 02/2006/TT-BCN

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1229/QĐ-BCN đính chính Thông tư 02/2006/TT-BCN

           • 11/05/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2006

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực