Quyết định 1229/QĐ-BTTTT

Quyết định 1229/QĐ-BTTTT năm 2015 chỉ định phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1229/QĐ-BTTTT 2015 chỉ định phòng thử nghiệm


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1229/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BTTTT ngày 13/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ quản lý chất lượng chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng thử nghiệm:

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

với Phạm vi được chỉ định kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng thử nghiệm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 04/02/2018 và thay thế Quyết định số 159/QĐ-BTTTT ngày 04/02/2015.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, phòng thử nghiệm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhn:
- NĐiều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để p/h);
- Các Tchc CNHQ (để t/h);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hng

 

PHM VI ĐƯỢC CHỈ ĐNH

(kèm theo Quyết định số 1229/QĐ-BTTTT ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Thông tin về phòng thử nghim:

Tên: Trung tâm K thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức đưc quy định ti Quyết định số 1688/QĐ-TĐC ngày 26/8/2014 của Tổng cục trưng Tng cục Tiêu chuẩn Đo ng Chất ng.

Địa chỉ: 49 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

2. Phạm vi được chỉ định:

TT

Tên sản phẩm

Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật

1

Thiết bị công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình và đầu cuối viễn thông

QCVN 18:2014/BTTTT

QCVN 22:2010/BTTTT

QCVN 63:2012/BTTTT(1)

QCVN 72:2013/BTTTT

TCVN 7189:2009

TCVN 7317:2003

TCVN 8235:2009

TCVN 7600:2010

2

Thiết bị vô tuyến điện

QCVN 17:2010/BTTTT(1)

QCVN 18:2014/BTTTT

QCVN 29:2011/BTTTT(1)

QCVN 30:2011/BTTTT(1)

QCVN 31:2011/BTTTT(1)

QCVN 56:2011/BTTTT(1)

QCVN 70:2013/BTTTT(1)

QCVN 77:2013/BTTTT(1)

EN 301489-1 (09-2011)

Ghi chú:

(1) Chỉ áp dụng các chỉ tiêu EMC.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1229/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1229/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/2015
Ngày hiệu lực24/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1229/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1229/QĐ-BTTTT 2015 chỉ định phòng thử nghiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1229/QĐ-BTTTT 2015 chỉ định phòng thử nghiệm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1229/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành24/07/2015
        Ngày hiệu lực24/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1229/QĐ-BTTTT 2015 chỉ định phòng thử nghiệm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1229/QĐ-BTTTT 2015 chỉ định phòng thử nghiệm

            • 24/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực