Quyết định 123/2004/QĐ-UB

Quyết định 123/2004/QĐ-UB bổ sung nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 123/2004/QĐ-UB bổ sung nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/2004/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 15 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG NHIỆM VỤ CHO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Nghị định số 08/2000/NĐ-CP NGÀY 10/3/2003 của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo.

Căn cứ Chỉ thị số 21/2003/CT-CP ngày 02/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đăng ký giao dịch đảm bảo.

Căn cứ Quyết định số 64/2003/QĐ-UB ngày 03/7/2003 của UBND tỉnh về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Bổ sung nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

1/Giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, bất động sản trên địa bàn tỉnh.

2/ Tổ chức thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với bất động sản và quyền sử dụng đất theo quy định của Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3/ Giúp UBND tỉnh trong việc xây dựng hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm đối với bất động sản và quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

4/ Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho công chức, viên chức làm công tác đăng ký giao dịch bảo đảm đối với bất động sản và quyền sử dụng đất.

5/ Báo cáo định kỳ sáu tháng và báo cáo hàng năm do Bộ tư pháp về việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với bất động sản và quyền sử dụng.

6/ Giúp UBND tỉnh trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về đăng ký giao dịch bảo đảm theo thẩm quyền.

Điều 2: a/ UBND xã, phường thị trấn, nơi có bất động sản đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liền với đất trong trường hợp bên bảo đảm là hộ gia đình, cá nhân.

b/ Căn cứ vào Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn UBND xã, phường thị trấn trong việc thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm nêu tại điểm a của điêù này.

Điều 3: Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 123/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu123/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2004
Ngày hiệu lực15/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2009
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 123/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 123/2004/QĐ-UB bổ sung nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 123/2004/QĐ-UB bổ sung nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu123/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành15/12/2004
        Ngày hiệu lực15/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/07/2009
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 123/2004/QĐ-UB bổ sung nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 123/2004/QĐ-UB bổ sung nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước

            • 15/12/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/12/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực