Quyết định 1230/QĐ-BBCVT

Quyết định 1230/QĐ-BBCVT năm 2005 thành lập Tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Bưu chính Viễn thông về hàng rào kỹ thuật trong thương mại do Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1230/QĐ-BBCVT thành lập Tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp Bộ Bưu chính Viễn thông hàng rào kỹ thuật thương mại


BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1230/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ THÔNG BÁO VÀ ĐIỂM HỎI ĐÁP CỦA BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Bưu chính Viễn thông về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (viết tắt là Tổ TBT-BBCVT) gồm các cán bộ có tên sau đây:

1. Ông Lê Xuân Công, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ - Tổ trưởng;

2. Ông Đỗ Xuân Bình, chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ - Tổ viên thư ký;

3. Ông Đinh Hải Đăng, chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ - Tổ viên;

4. Ông Trần Quang Cường, chuyên viên chính Vụ Viễn thông – Tổ viên;

5. Ông Nguyễn Quang Thành, chuyên viên Vụ Pháp chế - Tổ viên;

6. Bà Vũ Hải Anh, chuyên viên Vụ Bưu chính – Tổ viên;

7. Ông Phạm Hồng Khiêm, chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính – Tổ viên;

8. Ông Giang Văn Thắng, chuyên viên Vụ Công nghiệp Công nghệ Thông tin – Tổ viên;

9. Bà Nguyễn Hương Giang, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế – Tổ viên;

10. Ông Nguyễn Minh Thắng, chuyên viên Cục Quản lý chất lượng Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin – Tổ viên.

11. Ông Nguyễn Xuân Hải, chuyên viên Cục Quản lý chất lượng Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin - Tổ viên;

12. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật và tin học, Cục Tần số vô tuyến điện – Tổ viên.

13. Ông Nguyễn Thế Minh, Trưởng phòng cơ chế chính sách Cục Tần số vô tuyến điện – Tổ viên;

14. Ông Nguyễn Minh Thắng, chuyên viên Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – Tổ viên;

15. Ông Nguyễn Chí Thành, cán bộ Trung tâm thông tin – Tổ viên;

Điều 2. Tổ TBT-BBCVT đảm nhiệm chức năng cơ quan thông báo và Điểm hỏi đáp của Bộ Bưu chính Viễn thông về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 5 của Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ trưởng Tổ TBT-BBCVT có trách nhiệm xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành Quy chế hoạt động của Tổ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ TBT-BBCVT được cân đối trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ Bưu chính Viễn thông.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Khoa học công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các cán bộ có tên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Văn phòng TBT-VN;
- Lưu: VT, TCCB, HSCB

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1230/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1230/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2005
Ngày hiệu lực28/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1230/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 1230/QĐ-BBCVT thành lập Tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp Bộ Bưu chính Viễn thông hàng rào kỹ thuật thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1230/QĐ-BBCVT thành lập Tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp Bộ Bưu chính Viễn thông hàng rào kỹ thuật thương mại
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1230/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Đỗ Trung Tá
        Ngày ban hành28/11/2005
        Ngày hiệu lực28/11/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1230/QĐ-BBCVT thành lập Tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp Bộ Bưu chính Viễn thông hàng rào kỹ thuật thương mại

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1230/QĐ-BBCVT thành lập Tổ Thông báo và Điểm hỏi đáp Bộ Bưu chính Viễn thông hàng rào kỹ thuật thương mại

            • 28/11/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/11/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực