Quyết định 1231/QĐ-BYT

Quyết định 1231/QĐ-BYT năm 2016 đính chính Thông tư 23/2014/TT-BYT về Danh mục thuốc không kê đơn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1231/QĐ-BYT đính chính Thông tư 23/2014/TT-BYT Danh mục thuốc không kê đơn 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1231/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 23/2014/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC KHÔNG KÊ ĐƠN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định việc soạn thảo, ban hànhtổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật đánh máy tại cột ghi thành phần hoạt chất các số thứ tự 110, 111, 112 thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh Mục thuốc không kê đơn như sau:

TT

Thành phần hoạt chất

110

Ethylestradiol đơn chất và phối hợp Desogestrel

111

Ethylestradiol đơn chất và phối hợp Gestodene

112

Ethylestradiol đơn chất và phối hợp Levonorgeatrel

Nay xin đính chính lại như sau:

TT

Thành phần hoạt chất

110

Ethinylestradiol đơn chất và phối hợp Desogestrel

111

Ethinylestradiol đơn chất và phối hợp Gestodene

112

Ethinylestradiol đơn chất và phối hợp Levonorgeatrel

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng thời Điểm có hiệu lực của Thông tư số 23/2014/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh Mục thuốc không kê đơn và là một bộ phận không tách rời của Thông tư này.

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý Dược; Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tổng Công ty dược Việt Nam; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược phẩm; các công ty nước ngoài có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực dược và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;)
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm
tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Sở Y tế các t
nh, thành phố trc thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Y t
ế;
- Y tế các bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Hiệp hội SXKDDVN;
- Tổng Công ty Dược Việt Nam;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu VT, QLD, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1231/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1231/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2016
Ngày hiệu lực05/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1231/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 1231/QĐ-BYT đính chính Thông tư 23/2014/TT-BYT Danh mục thuốc không kê đơn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1231/QĐ-BYT đính chính Thông tư 23/2014/TT-BYT Danh mục thuốc không kê đơn 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1231/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýLê Quang Cường
       Ngày ban hành05/04/2016
       Ngày hiệu lực05/04/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1231/QĐ-BYT đính chính Thông tư 23/2014/TT-BYT Danh mục thuốc không kê đơn 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1231/QĐ-BYT đính chính Thông tư 23/2014/TT-BYT Danh mục thuốc không kê đơn 2016

           • 05/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực