Quyết định 1231/QĐ-UBND

Quyết định 1231/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1231/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non tỉnh Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1231/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 32/TTr-SGDĐT ngày 23/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên bao gồm:

1. Ngày tựu trường các cấp học: Ngày 19/8/2019 (thứ Hai).

2. Ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch dạy học đối với các cấp học như sau:

- Mầm non, tiểu học: Ngày 05/9/2019.

- THCS, THPT, GDTX: Ngày 26/8/2019.

3. Ngày khai giảng năm học mới chung cho các cấp học: Ngày 05/9/2019.

4. Ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và kết thúc học kỳ II:

a) Đối với giáo dục mầm non, tiểu học: Có 35 tuần thực học

- Học kỳ I: Từ ngày 05/9/2019 đến ngày 09/01/2020 (bao gồm 18 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ kết thúc học kỳ I là ngày 10/01/2020).

- Học kỳ II: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 22/5/2020 (bao gồm 17 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 07 ngày).

b) Đối với giáo dục THCS, THPT: Có 37 tuần thực học

- Học kỳ I: Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 10/01/2020 (bao gồm 19 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ kết thúc học kỳ I là ngày 11/01/2020).

- Học kỳ II: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 25/5/2020 (bao gồm 18 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 07 ngày). Riêng đối với lớp 12, thời gian còn lại trong tháng 5/2020 dành cho ôn thi THPT quốc gia.

c) Đối với giáo dục thường xuyên: Có 35 tuần thực học

- Học kỳ I: Từ ngày 26/8/2019 đến ngày 10/01/2020 (bao gồm 18 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ kết thúc học kỳ I là ngày 11/01/2020).

- Học kỳ II: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 25/5/2020 (bao gồm 17 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 07 ngày).

5. Ngày kết thúc năm học: Trước 31/5/2020.

6. Thi chọn học sinh giỏi:

- Thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia lớp 12 THPT, thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Theo hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 06/4/2020.

7. Thi THPT quốc gia năm 2020: Theo hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2020.

9. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trước ngày 31/7/2020.

10. Nghỉ Tết Nguyên đán cho tất cả các cấp học: Theo hướng dẫn riêng của UBND tỉnh.

11. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 02 tháng.

12. Các ngày nghỉ lễ trong năm được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào các nội dung tại Điều 1 của Quyết định này tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đúng quy định; quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp đặc biệt, bố trí học bù vào thời gian thích hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trong tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ GD&ĐT (B/cáo);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH, HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.
Bản điện tử:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Bắc Giang, Đài PT&TH tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH, NC, TT TT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ánh Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1231/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1231/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2019
Ngày hiệu lực30/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1231/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1231/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non tỉnh Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1231/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non tỉnh Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1231/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLê Ánh Dương
        Ngày ban hành30/07/2019
        Ngày hiệu lực30/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1231/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non tỉnh Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1231/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non tỉnh Bắc Giang

           • 30/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực