Quyết định 1235/QĐ-UBND

Quyết định 1235/QĐ-UBND phê duyệt dự toán kinh phí sửa chữa đường giao thông tại hai Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 năm 2014, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 1235/QĐ-UBND dự toán kinh phí sửa chữa đường KCN Đông Xuyên Phú Mỹ 2014 Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1235/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ SỬA CHỮA ĐƯỜNG GIAO THÔNG TẠI HAI KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN VÀ PHÚ MỸ 1 NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Xét Tờ trình số 07/TTr.BQL-DN ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề nghị phê duyệt dự toán kinh phí sửa chữa đường giao thông tại hai Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí sửa chữa đường giao thông tại hai Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 năm 2014 với nội dung như sau:

1. Về các khối lượng dự toán chủ yếu:

a) Khu công nghiệp Phú Mỹ 1:

- Cắt mặt đường bê tông Asphalt dày 7cm: 1.387m2.

- Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt dày 4cm: 1.876m2.

- Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt dày 5cm: 2.601m2.

- Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt dày 7cm: 725m2.

- Đào nền đường đất cấp IV bằng máy đào: 920,7 m3

- Vận chuyển đất đổ đi: 1.176,54 m3

- Lu lèn mặt đường: 2.601 m2.

- Làm móng lớp dưới bằng đá dăm: 502,20 m3.

- Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới dày 15cm: 1.674 m2.

- Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên dày 10cm: 1.674 m2.

- Tưới nhựa dính bám mặt đường 1kg/m2: 2.601m2.

- Thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung dày 5cm: 2.601m2.

- Thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung dày 7cm: 725 m2.

- Tưới nhựa dính bám mặt đường 0,5 kg/m2: 2.601m2.

- Thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn dày 4cm: 1.876 m2.

- Sơn phản quan gờ giảm tốc: 318 m2.

- Sơn phản quan báo hiệu gờ giảm tốc:

+ Đào móng trụ biển báo: 3,5 m3

+ Bê tông móng trụ biển báo: 3,5 m3

+ Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang loại chữ nhật 40x70 cm: 40 cái.

+ Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông, trụ sắt D80: 20 cái.

b) Khu công nghiệp Đông Xuyên:

- Sản xuất gia công, lắp đặt các cấu kiện bê tông đúc sẵn (tấm đan) trọng lượng <=250kg: 180 cái.

- Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt dày 5cm: 36 m2.

- Cào bóc lóp mặt đường bê tông Asphalt dày 7cm: 36 m2.

- Đào nền đường: 54 m3

- Vận chuyển đất đổ đi: 54 m3

- Bê tông chèn mối nối cống: 0,5 m3

- Đắp đất nền đường độ chặt k=0,95: 36 m3

- Đổ đá 2x4 gia cố nền đường: 14,4 m3

- Tưới nhựa dính bám mặt đường 1kg/m: 36 m2.

- Thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô dày 7cm: 36 m2.

- Thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn dày 5 cm: 3.018 m2.

- Cào dọn rác ở miệng hố ga thu nước mưa: 323 cái.

2. Về kinh phí dự toán:

- Giá trị dự toán sau khi thẩm định:

Đvt: đồng

Stt

Hạng mục

KCN Đông Xuyên

KCN Phú Mỹ 1

Cộng (4)+(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Chi nhí xây lắp

943.627.360

2.235.511.197

3.179.138.557

2

Chi phí thẩm tra dự toán

2.200.000

2.973.230

5.173.230

 

Tổng cộng

945.827.360

2.238.484.427

3.184.311.787

- Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

Điều 2. Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 là chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước và theo dự toán được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu; Giám đốc Công ty IZICO và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1235/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1235/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2014
Ngày hiệu lực18/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1235/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1235/QĐ-UBND dự toán kinh phí sửa chữa đường KCN Đông Xuyên Phú Mỹ 2014 Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1235/QĐ-UBND dự toán kinh phí sửa chữa đường KCN Đông Xuyên Phú Mỹ 2014 Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1235/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành18/06/2014
        Ngày hiệu lực18/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1235/QĐ-UBND dự toán kinh phí sửa chữa đường KCN Đông Xuyên Phú Mỹ 2014 Bà Rịa Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1235/QĐ-UBND dự toán kinh phí sửa chữa đường KCN Đông Xuyên Phú Mỹ 2014 Bà Rịa Vũng Tàu

            • 18/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực