Quyết định 1237/QĐ-UBND

Quyết định 1237/QĐ-UBND phê duyệt dự toán kinh phí duy trì chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây xanh tại hai Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 năm 2014, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 1237/QĐ-UBND dự toán kinh phí chăm sóc cây KCN Đông Xuyên Phú Mỹ 2014 Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1237/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ DUY TRÌ CHĂM SÓC BỒN HOA, THẢM CỎ, CÂY XANH TẠI HAI KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN VÀ PHÚ MỸ 1 NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Xét Tờ trình số 06/TTr.BQL-DN ngày 03 tháng 6 năm 2014 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề nghị phê duyệt dự toán kinh phí duy trì chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây xanh tại hai Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán kinh phí duy trì chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây xanh tại hai Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 năm 2014 với nội dung như sau:

1. Về các khối lượng dự toán chủ yếu:

a) /Khu công nghiệp Phú Mỹ 1:

- Duy trì, chăm sóc thảm cỏ lá gừng + Cúc dại : 226.083 m2

- Duy trì chăm sóc bồn hoa viền đảo : 1.256 m2

- Duy trì cây mới trồng: 3.287 cây

- Duy trì cây loại 1 có bồn cỏ: 943 cây

- Duy trì cây loại 2: 943 cây

- Chăm sóc hàng rào cây dương: 269 m2

- Cắt cỏ dại : 1.440.000m2

b) Khu công nghiệp Đông Xuyên:

- Duy trì cây cảnh tạo hình: 92 cây.

- Duy trì chăm sóc bồn hoa viền đảo: 5.905,25 m2

- Duy trì chăm sóc thảm cỏ lá gừng + cúc dại + muống biển: 66.080,84 m2

- Duy trì cây loại 1: 2.850 cây.

- Duy trì cây loại 2: 1.044 cây.

- Duy trì cây loại 3: 556 cây.

- Cắt cỏ dại: 66.191,72 m2

2. Về kinh phí dự toán:

- Giá trị dự toán sau khi thẩm định:

Đvt: đồng

Stt

Hạng mục

KCN Đông Xuyên

KCN Phú Mỹ 1

Cộng (4)+(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Chi phí xây lắp

15.127.677.790

38.695.090.633

53.822.768.423

2

Chi phí thẩm tra dự toán

32.524.507

72.125.361

104.649.868

 

Tổng cộng

15.160.202.297

38.767.215.994

53.927.418.291

Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

Điều 2. Công ty Đầu tư và Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 là chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước và theo dự toán được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu; Giám đốc Công ty IZICO và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1237/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1237/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2014
Ngày hiệu lực18/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1237/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1237/QĐ-UBND dự toán kinh phí chăm sóc cây KCN Đông Xuyên Phú Mỹ 2014 Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1237/QĐ-UBND dự toán kinh phí chăm sóc cây KCN Đông Xuyên Phú Mỹ 2014 Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1237/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành18/06/2014
        Ngày hiệu lực18/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1237/QĐ-UBND dự toán kinh phí chăm sóc cây KCN Đông Xuyên Phú Mỹ 2014 Bà Rịa Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1237/QĐ-UBND dự toán kinh phí chăm sóc cây KCN Đông Xuyên Phú Mỹ 2014 Bà Rịa Vũng Tàu

            • 18/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực