Quyết định 1238/QĐ-BCT

Quyết định 1238/QĐ-BCT năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Công Thương

Nội dung toàn văn Quyết định 1238/QĐ-BCT năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1238/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), bao gồm:

1. Trưởng ban : Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng;

2. Phó Trưởng ban : Thứ trưởng Trần Tuấn Anh;

3. Ủy viên thường trực : Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin;

4. Các ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các đơn vị:

- Vụ Kế hoạch;

- Vụ Tài chính;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Phát triển nguồn nhân lực;

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Thị trường trong nước;

- Văn phòng Bộ;

- Tổng cục Năng lượng;

- Cục Quản lý thị trường;

- Cục Điều tiết điện lực;

- Cục Quản lý cạnh tranh;

- Cục Xúc tiến thương mại;

- Cục Xuất nhập khẩu;

- Cục Công nghiệp địa phương;

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;

- Cục Hóa chất;

- Cục Công tác phía Nam;

- Báo Công Thương.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Công Thương.

2. Chỉ đạo, điều phối việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Công Thương.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ.

4. Làm đầu mối liên hệ với Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động

1. Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3519/QĐ-BCT ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin.

Điều 5. Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam;
- Lãnh đạo Bộ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, TMĐT.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1238/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1238/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2014
Ngày hiệu lực14/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1238/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 1238/QĐ-BCT năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1238/QĐ-BCT năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1238/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýVũ Huy Hoàng
       Ngày ban hành14/02/2014
       Ngày hiệu lực14/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1238/QĐ-BCT năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1238/QĐ-BCT năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin

           • 14/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực