Quyết định 1246/QĐ-UBND

Quyết định 1246/QĐ-UBND công bố đợt 18 danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn trong năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 1246/QĐ-UBND 2017 danh sách thương nhân mua bán qua cửa khẩu phụ lối mở Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1246/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỢT 18 DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 77/TTr-SCT ngày 07/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố đợt 18 danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn trong năm 2017 (chi tiết như Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các thương nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trao đổi, mua bán hàng hóa qua biên gii tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg Thông tư số 34/2016/TT-BCT và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Công Thương, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hi quan, Cục Thuế, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan kim dịch, Chủ tịch UBND các huyện biên giới, các cơ quan liên quan và các thương nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính;
- Bộ Tư lệnh BĐBP, Tổng cục HQ;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh;
- Vụ TMBG&MN, Cục XNK (Bộ CT);
- C
ác Sở: KH&ĐT, TC, YT, NN&PTNT;
- PCVP; các phòng CV, TTTH-CB;
- Lưu: VT, KTTH
(LC)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Trưởng

 

DANH SÁCH

THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC THỰC HIỆN MUA BÁN HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH LẠNG SƠN ĐỢT 18 NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 1246/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Số TT

Tên thương nhân

Địa chỉ

Điện thoại

Ngành nghề kinh doanh

GCN ĐKKD

Đăng ký của thương nhân

1

Công ty TNHH Công nghệ Aset

Số 159 đường Nguyễn Tuân, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP.Hà Nội

0915 861 988

Thương mại tổng hợp

Số 0107074068 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 30/10/2015

Số 01/CV-TT ngày 30/6/2017

2

Công ty TNHH Thương mại và cung ứng dịch vụ TAB

Số 54 đường Hàm Tử Quảng, P. Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội

01686 655 848

Thương mại tổng hợp

Số 0105364036 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 16/6/2011

Số 01-2017/ĐK ngày 04/7/2017

3

Công ty TNHH MTV dịch vụ thương mại Sơn Phát

Khu phố Bình Giang 2, P. Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

0905 391 379

Chế biến, xuất nhập khẩu hạt điều

Số 3800767480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp ngày 27/7/2011

Số 01/2016 ngày 22/6/2017

4

Thương nhân Lý Thị Hằng

Số 238 khu 2 Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

0983 291 415

Điện tử điện lnh, nông lâm sản, thương nghiệp tổng hợp

Số 14C8001282 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Lãng cấp ngày 28/6/2017

Số 01 ngày 04/7/2017

5

Thương nhân Hoàng Thị An

Số 238 khu 2 Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

0962 153 603

Điện tử điện lạnh, nông lâm sản, thương nghiệp tổng hợp

Số 14C8001283 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vãn Lãng cấp ngày 28/6/2017

Số 01 ngày 04/7/2017

6

Thương nhân Đào Kim Chung

S113 khu 2 đường Trục Chính, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

02053 880 303

Điện tử điện lạnh, nông lâm sản, thương nghiệp tổng hợp

Số 14C8000441 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Lãng cấp ngày 19/02/2009

Số 01 ngày 04/7/2017

7

Thương nhân Đào Hồng Xuân

Số 276 khu 2 Bản Thu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

0972 093 566

Điện tử điện lạnh, nông lâm sản, thương nghiệp tổng hợp

Số 14C8001280 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Lãng cấp ngày 28/6/2017

Số 01 ngày 04/7/2017

8

Thương nhân Đào Thị Lan

Số 113 đường Trục Chính, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

0918 307 939

Điện tử điện lạnh, nông lâm sản, thương nghiệp tổng hợp

Số 14C8001088 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Lãng cấp ngày 03/6/2016

Số 01 ngày 04/7/2017

9

Thương nhân Nguyễn Ngọc Khôi

Số 230 đường Trục Chính, thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

0963 049 988

Nông lâm thủy hải sản, hoa quả, thực phẩm vật liệu xây dựng, đồ điện

Số 14C8001286 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Lãng cấp ngày 30/6/2017

Số 01 ngày 04/7/2017

10

Thương nhân Đoàn Tiến Dũng

S125 đường Trục Chính, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

0976 888 518

Nông lâm thủy hải sản, hoa quả, thực phẩm vật liệu xây dựng, đồ điện

Số 14C8001285 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Lãng cấp ngày 30/6/2017

Số 01 ngày 04/7/2017

11

Công ty cổ phần Thương mại và tư vấn công nghệ Minh Anh

Xóm Ái, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

0432 056 969

Buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Số 0105282993 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 27/4/2011

Số 01-2017/Mitech-CV ngày 05/7/2017

12

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Hoàng Mai Lộc

Số 142A, đường Bà Triệu, P. Hoàng Văn Th, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0915 618 822

Thương mại tổng hợp

Số 4900810854 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 28/6/2017

Số 01/2017 ngày 05/7/2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1246/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1246/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2017
Ngày hiệu lực11/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1246/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1246/QĐ-UBND 2017 danh sách thương nhân mua bán qua cửa khẩu phụ lối mở Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1246/QĐ-UBND 2017 danh sách thương nhân mua bán qua cửa khẩu phụ lối mở Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1246/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýNguyễn Công Trưởng
        Ngày ban hành11/07/2017
        Ngày hiệu lực11/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1246/QĐ-UBND 2017 danh sách thương nhân mua bán qua cửa khẩu phụ lối mở Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1246/QĐ-UBND 2017 danh sách thương nhân mua bán qua cửa khẩu phụ lối mở Lạng Sơn

            • 11/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực