Quyết định 1249/QĐ-BTM

Quyết định 1249/QĐ-BTM năm 2007 sửa đổi Điều 3 Quyết định 1681/QĐ-BTM năm 2004 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 1249/QĐ-BTM quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Quản lý thị trường sửa đổi Điều 31681/QĐ-BTM đã được thay thế bởi Quyết định 19/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương và được áp dụng kể từ ngày 23/03/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 1249/QĐ-BTM quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Quản lý thị trường sửa đổi Điều 31681/QĐ-BTM


BỘ THƯƠNG MẠI  
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1249/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1681/QĐ-BTM NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Quản lý thị trường;
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ văn bản số 2037/BNV-TCBC ngày 17/7/2007 của Bộ Nội vụ về việc xếp Cục hạng I đối với Cục Quản lý thị trường;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 1681/QĐ-BTM ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại, như sau:

a. Cục Quản lý thị trường do Cục trưởng lãnh đạo và các Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về lĩnh vực công tác được phân công. Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Thương mại bổ nhiệm và miễn nhiệm.

b. Các tổ chức giúp Cục trưởng quản lý nhà nước:

1. Ban Tổng hợp - Đối ngoại.

2. Ban Pháp chế - Kiểm tra.

3. Ban Nghiệp vụ chống buôn lậu.

4. Ban Nghiệp vụ chống hàng giả.

5. Ban Tổ chức và Xây dựng lực lượng.

6. Ban Hành chính - Kế toán.

7. Cơ quan đại diện Cục tại thành phố Hồ Chí Minh.

Việc thành lập, sáng lập hoặc giải thể các Ban của Cục do Bộ trưởng Bộ Thương mại xem xét, quyết định theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động trình Bộ trưởng phê duyệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ TM;
- Các Sở TM (TM-DL) và Chi cục QLTT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu VT, QLTT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Trương Đình Tuyển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1249/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1249/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2007
Ngày hiệu lực31/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/03/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1249/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 1249/QĐ-BTM quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Quản lý thị trường sửa đổi Điều 31681/QĐ-BTM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1249/QĐ-BTM quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Quản lý thị trường sửa đổi Điều 31681/QĐ-BTM
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1249/QĐ-BTM
       Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
       Người kýTrương Đình Tuyển
       Ngày ban hành31/07/2007
       Ngày hiệu lực31/07/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/03/2009
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1249/QĐ-BTM quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Quản lý thị trường sửa đổi Điều 31681/QĐ-BTM

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1249/QĐ-BTM quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Quản lý thị trường sửa đổi Điều 31681/QĐ-BTM