Quyết định 1249/QĐ-HC

Quyết định 1249/QĐ-HC năm 1999 về việc giao Giám đốc Sở Địa chính chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của hồ sơ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở đô thị, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị do Chủ Tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1249/QĐ-HC giao Giám đốc Sở Địa chính chịu trách nhiệm


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1249/QĐ-HC

Cần Thơ, ngày 11 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH CHỊU TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA CÁC HỒ SƠ TRONG VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐÔ THỊ, HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÔ THỊ

CHỦ TỊCH UBND TỈNH CẦN THƠ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;
- Căn cứ Luật Đất đai năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai;
- Căn cứ Nghị định 60/CP ngày 5/7/1994 và Nghị đính 88/CP ngày 17/8/19947của Chính phủ;
- Nhằm cải cách trình tự thẩm định các hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị, theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều I: 1/. Giao Giám đốc Sở Địa chính chịu trách nhiệm thẩm định trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị trình UBND tỉnh ký giấy chứng nhận cấp cho các tổ chức và công dân (không kèm theo hồ sơ khi trình).

2/ Giám đốc Sở Địa chính chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về trình tự, thủ tục và tính pháp lý của các hồ sơ trình ký cấp giấy chứng nhận nêu ở điểm 1 điều này.

3/ Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu nội dung tờ trình và giấy chứng nhận (kèm theo danh sách) của Sở Địa chính trình UBND tỉnh.

Điều II: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với nội dung Quyết định này không còn giá trị thi hành.

Điều III: Chánh VP UBND tỉnh, Giám đốc Sở Địa chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều III;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Lưu VP.UBND tỉnh
110499h5

KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH CẦN THƠ
Bùi Hữu Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1249/QĐ-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1249/QĐ-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/1999
Ngày hiệu lực11/05/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1249/QĐ-HC

Lược đồ Quyết định 1249/QĐ-HC giao Giám đốc Sở Địa chính chịu trách nhiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1249/QĐ-HC giao Giám đốc Sở Địa chính chịu trách nhiệm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1249/QĐ-HC
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýBùi Hữu Trí
        Ngày ban hành11/05/1999
        Ngày hiệu lực11/05/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1249/QĐ-HC giao Giám đốc Sở Địa chính chịu trách nhiệm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1249/QĐ-HC giao Giám đốc Sở Địa chính chịu trách nhiệm

            • 11/05/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/05/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực