Quyết định 1249/QĐ-UBND

Quyết định 1249/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Tam Phước 4 tại xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quyết định 1249/QĐ-UBND 2008 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Tam Phước Bà Rịa Vũng Tàu đã được thay thế bởi Quyết định 219/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản cụm công nghiệp phải di dời Bà Rịa và được áp dụng kể từ ngày 22/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 1249/QĐ-UBND 2008 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Tam Phước Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1249/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2.000 CỤM CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TAM PHƯỚC 4 THUỘC XÃ TAM PHƯỚC, HUYỆN LONG ĐIỀN, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;

Xét Công văn số 40/CV-KT ngày 21 tháng 02 năm 2008 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Khang Thông và Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch số 74/BC-SXD ngày 18 tháng 3 năm 2008 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tam Phước 4 do Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Khang Thông làm chủ đầu tư với nội dung sau:

1. Vị trí khảo sát lập quy hoạch: thuộc địa phận xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có ranh giới được xác định như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp : ruộng lúa;

+ Phía Tây Bắc giáp : ruộng lúa;

+ Phía Đông Nam giáp : ruộng lúa;

+ Phía Tây Nam giáp : Tỉnh lộ 44.

Diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng: 50 ha.

2. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch:

Về cơ bản thống nhất nội dung nhiệm vụ thiết kế do chủ đầu tư trình. Cụ thể như sau:

2.1. Tính chất khu vực nghiên cứu quy hoạch: là cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung đa ngành, ưu tiên các ngành công nghiệp: cơ khí chế tạo, cơ khí sửa chữa, sản xuất vật liệu xây dựng.

2.2. Dự báo quy mô dân số: đáp ứng việc làm cho khoảng 4.000 lao động.

2.3. Phân khu chức năng:

- Đất xây dựng xí nghiệp, nhà máy, xưởng sản xuất.

- Đất công trình kỹ thuật.

- Đất trung tâm hành chính và dịch vụ.

- Đất cây xanh.

- Đất giao thông.

2.4. Mật độ xây dựng:

2.5. Tầng cao xây dựng công trình: 1 - 3 tầng;

3. Chỉ tiêu thiết kế:

3.1. Sử dụng đất:

- Xây dựng nhà máy  : 60 - 70%;

- Công trình điều hành, công trình dịch vụ : 2 - 4%;

- Giao thông + quảng trường : 15 - 20%;

- Cây xanh : 10 - 15%;

- Công trình đầu mối kỹ thuật : 2 - 5%;

3.2. Tiêu chuẩn về hạ tầng:

- Tiêu chuẩn cấp nước  : 40 m3/ngày đêm/ha;

- Tiêu chuẩn thoát nước : 80% nước cấp;

- Tiêu chuẩn cấp điện:

+ Đất nhà máy, xí nghiệp : 250 Kwh/ha.

+ Đất giao thông : 12 Kwh/ha.

+ Đất xây xanh cách ly : 19 Kwh/ha.

4. Về khối lượng thực hiện:

4.1. Thiết kế quy hoạch:

- Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000, diện tích khoảng 50 ha;

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường;

- Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, quản lý, thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.

4.2. Hồ sơ sản phẩm quy hoạch:

Nội dung, yêu cầu và số lượng sản phẩm của hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị theo quy định tại chương II, mục 3 của Luật Xây dựng; mục 3 về quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị trong Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; phụ lục số 1, 2 Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng; Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng về ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.

5. Về dự toán kinh phí:

5.1. Giá trị dự toán lập quy hoạch (do chủ đầu tư lập): 311.478.000 đồng.

(Ba trăm mười một triệu, bốn trăm bảy mươi tám ngàn đồng).

5.2. Nguồn vốn: doanh nghiệp tự bố trí.

6. Tổ chức thực hiện:

6.1. Tiến độ thực hiện:

- Quý I - quý II năm 2008 : lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch;

- Quý III - quý IV năm 2008 : lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch;

6.2. Các cơ quan lập, thẩm định và phê duyệt:

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Khang Thông;

- Đơn vị lập quy hoạch: do chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực hành nghề theo quy định;

- Cơ quan tổ chức thẩm định quy hoạch: Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nội dung chi tiết thể hiện trong nhiệm vụ thiết kế do Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Khang Thông trình duyệt và đã được Sở Xây dựng thẩm định.

Điều 2. Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Khang Thông là chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quy hoạch xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Điền; Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Khang Thông và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1249/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1249/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2008
Ngày hiệu lực31/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/01/2010
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1249/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1249/QĐ-UBND 2008 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Tam Phước Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1249/QĐ-UBND 2008 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Tam Phước Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1249/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành31/03/2008
        Ngày hiệu lực31/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/01/2010
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1249/QĐ-UBND 2008 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Tam Phước Bà Rịa Vũng Tàu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1249/QĐ-UBND 2008 quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Tam Phước Bà Rịa Vũng Tàu