Quyết định 125/2007/QĐ-UBND

Quyết định 125/2007/QĐ-UBND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2008 do Tỉnh Bình Dương ban hành

Quyết định 125/2007/QĐ-UBND phân bổ dự toán ngân sách tỉnh 2008 Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 2875/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy định pháp luật Hội đồng Ủy ban Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 14/11/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 125/2007/QĐ-UBND phân bổ dự toán ngân sách tỉnh 2008 Bình Dương


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/2007/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2008

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 19/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2007/NQ-HĐND7 ngày 12/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2008 như sau:

- Tổng thu từ kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2008 là 8.930 tỷ 670 triệu đồng, tăng 3% so với dự toán Trung ương giao (kèm phụ lục I).

- Tổng số chi ngân sách địa phương năm 2008 là 3.389 tỷ 685 triệu đồng, tăng 34% so với dự toán Trung ương, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 1.540 tỷ 660 triệu đồng (kèm phụ lục II).

- Phân bổ dự toán ngân sách tỉnh khối hành chính sự nghiệp năm 2008 (kèm phụ lục III); phân bổ dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2008 khối huyện, thị xã (kèm phụ lục IV); phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2008 khối huyện, thị xã (kèm phụ lục V).

Điều 2. Sở Tài chính tổ chức triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thị xã tiến hành giao dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2008 cho các đơn vị trực thuộc và các xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu125/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 125/2007/QĐ-UBND phân bổ dự toán ngân sách tỉnh 2008 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 125/2007/QĐ-UBND phân bổ dự toán ngân sách tỉnh 2008 Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu125/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Hoàng Sơn
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/11/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 125/2007/QĐ-UBND phân bổ dự toán ngân sách tỉnh 2008 Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 125/2007/QĐ-UBND phân bổ dự toán ngân sách tỉnh 2008 Bình Dương