Quyết định 125/2009/QĐ-UBND

Quyết định 125/2009/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận kèm theo Quyết định 165/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Quyết định 125/2009/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn 165/2008/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 19/2011/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ bảo lãnh và được áp dụng kể từ ngày 18/06/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 125/2009/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn 165/2008/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 125/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 29 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 165/2008/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 193/2001/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; và được điều chỉnh, sửa đổi tại Quyết định số 115/2004/QĐ-TTg ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại;
Căn cứ Thông tư số 93/2004/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Theo đề nghị của Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tại Tờ trình số 16/TTr-QBLTD ngày 25 tháng 02 năm 2009 và ý kiến của Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tờ trình số 02/TTr-HĐQL ngày 08 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, điều chỉnh một số nội dung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 165/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi khoản 2, Điều 5 như sau: “2. Có tổng giá trị tài sản để thế chấp tham gia dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, phương án sản xuất kinh doanh tối thiểu 10%.”.

2. Sửa đổi khoản 1, Điều 6 như sau: “1. Quỹ bảo lãnh tín dụng cấp bảo lãnh tín dụng tối đa bằng 100% số nợ gốc và lãi phát sinh theo hợp đồng tín dụng ký giữa bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh.”

3. Sửa đổi Điều 8 như sau:

“Điều 8. Phí bảo lãnh tín dụng, bao gồm:

1. Không thu phí thẩm định hồ sơ bảo lãnh tín dụng.

2. Phí bảo lãnh tín dụng tối đa bằng 0,5%/năm tính trên số tiền được bảo lãnh tín dụng. Thời hạn thu phí bảo lãnh tín dụng được ghi trong hợp đồng bảo lãnh theo thoả thuận giữa Quỹ bảo lãnh tín dụng và khách hàng, phù hợp với thời hạn bảo lãnh tín dụng.”

Điều 2. Các quy định khác vẫn giữ nguyên theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 165/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung, Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổng hợp ý kiến, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Hoà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu125/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2009
Ngày hiệu lực09/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2011
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 125/2009/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn 165/2008/QĐ-UBND


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 125/2009/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn 165/2008/QĐ-UBND
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu125/2009/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
     Người kýTrần Xuân Hoà
     Ngày ban hành29/04/2009
     Ngày hiệu lực09/05/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/06/2011
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 125/2009/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn 165/2008/QĐ-UBND

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 125/2009/QĐ-UBND sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn 165/2008/QĐ-UBND