Quyết định 125/QĐ-TTg

Quyết định 125/QĐ-TTg năm 2008 bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 125/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 125/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG NÔNG QUỐC TUẤN, GIỮ CHỨC PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 3313-CV/BTCTW ngày 25 tháng 01 năm 2008;
Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 104/TTr-BNV ngày 10 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nông Quốc Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa VIII, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Nông Quốc Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Trung ương Đoàn TNCS HCM;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ NN, TCCB; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H.24

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu125/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực28/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 125/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 125/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu125/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành28/01/2008
        Ngày hiệu lực28/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 125/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 125/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nông Quốc Tuấn, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban dân tộc

             • 28/01/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/01/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực