Quyết định 125/QĐ-UBND

Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 125/QĐ-UBND 2016 kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn lao động Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TUẦN LỄ QUỐC GIA VỀ AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG - PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ HÀNG NĂM TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ của tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 59/TTr-SNV ngày 15 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng ban:

- Ông Nguyễn Thanh Kiếm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các Phó Trưởng ban:

a) Ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Ông Dương Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế;

c) Ông Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

d) Ông Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

3. Các thành viên:

a) Ông Đoàn Thanh Vinh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

b) Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

c) Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

d) Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

đ) Ông Nguyễn Hữu Quyết, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

e) Ông Lê Hữu Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

g) Ông Nguyễn Duy Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương;

h) Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;

i) Ông Trần Văn Lập, Phó Chủ tịch Hội Nông dân;

k) Ông Trần Lưu Quốc Doãn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

l) Ông Lê Văn Tuệ, Phó Trưởng ban Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô;

m) Ông Hoàng Văn Phước, Trưởng phòng Phòng Việc làm - An toàn lao động - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai và tổ chức các hoạt động Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; tổng kết, đánh giá kết quả báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp chỉ đạo trển khai và thực hiện có hiệu quả về công tác An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ.

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thành lập Ban Chỉ đạo, triển khai và tổ chức các hoạt động về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tại địa phương.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:

- Trưởng ban, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện do ngân sách Nhà nước cấp trong dự toán hàng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các nguồn hổ trợ hợp pháp khác.

- Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Cơ quan thường trực đặt tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng, phê duyệt Quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên.

- Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ thư ký do do thủ trưởng các thành viên Ban Chỉ đạo cử, việc thành lập Tổ thư ký do Trưởng Ban Chỉ đạo Quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay cho Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 14/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ của tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Giám đốc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các ông có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu125/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2016
Ngày hiệu lực21/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/02/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 125/QĐ-UBND 2016 kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn lao động Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 125/QĐ-UBND 2016 kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn lao động Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu125/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành21/01/2016
        Ngày hiệu lực21/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/02/2017
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 125/QĐ-UBND 2016 kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn lao động Huế

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 125/QĐ-UBND 2016 kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn lao động Huế

             • 21/01/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/01/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực