Quyết định 1251/QĐ-UBND-HC

Quyết định 1251/QĐ-UBND-HC năm 2015 phê duyệt mức thu dịch vụ siêu âm, xét nghiệm thực hiện xã hội hóa sàng lọc trước sinh, sơ sinh do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1251/QĐ-UBND-HC mức thu dịch vụ siêu âm xét nghiệm sàng lọc trước sinh sơ sinh Đồng Tháp 2015


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 04 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MỨC THU DỊCH VỤ SIÊU ÂM, XÉT NGHIỆM THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA SÀNG LỌC TRƯỚC SINH, SƠ SINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của liên Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc quy định quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 – 2015;

Căn cứ Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 3 tháng 8 năm 2012 về việc ban hành bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Công văn số 223/HĐND-VP ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu dịch vụ siêu âm, xét nghiệm thực hiện xã hội hóa sàng lọc trước sinh, sơ sinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức thu dịch vụ siêu âm, xét nghiệm thực hiện xã hội hóa sàng lọc trước sinh, sơ sinh, cụ thể như sau:

- Dịch vụ sàng lọc trước sinh: 58.000 đồng

- Dịch vụ sàng lọc sơ sinh: 245.000 đồng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Sở Y tế có trách nhiệm triển khai, tổ chức, kiểm tra theo dõi việc thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Y tế, Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên điều 3;
- Chủ tịch, các PCT/UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC/VX.Ntn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Thái

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1251/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1251/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2015
Ngày hiệu lực04/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1251/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 1251/QĐ-UBND-HC mức thu dịch vụ siêu âm xét nghiệm sàng lọc trước sinh sơ sinh Đồng Tháp 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1251/QĐ-UBND-HC mức thu dịch vụ siêu âm xét nghiệm sàng lọc trước sinh sơ sinh Đồng Tháp 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1251/QĐ-UBND-HC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýTrần Thị Thái
        Ngày ban hành04/11/2015
        Ngày hiệu lực04/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1251/QĐ-UBND-HC mức thu dịch vụ siêu âm xét nghiệm sàng lọc trước sinh sơ sinh Đồng Tháp 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1251/QĐ-UBND-HC mức thu dịch vụ siêu âm xét nghiệm sàng lọc trước sinh sơ sinh Đồng Tháp 2015

            • 04/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực