Quyết định 1252/QĐ-TTg

Quyết định 1252/QĐ-TTg năm 2007 về hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện xóa nợ đọng của các hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1252/QĐ-TTg hỗ trợ từ ngân sách Trung ương ngân sách địa phương xóa nợ đọng hợp tác xã


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1252/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN XÓA NỢ ĐỌNG CỦA CÁC HỢP TÁC XÃ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 11374/BTC-TCDN ngày 24 tháng 8 năm 2007) về việc báo cáo tình hình xử lý nợ đọng của hợp tác xã theo Quyết định số 146/2001/QĐ-TTg ngày 2 tháng 10 năm 2001 và Quyết định số 1197/QĐ-TTg ngày 5 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích 7.703 triệu đồng (bảy ngàn bảy trăm lẻ ba triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2007 để hỗ trợ cho các địa phương thực hiện xóa nợ đọng của hợp tác xã nông nghiệp.

Điều 2. Giao Bộ Tài chính xem xét việc hỗ trợ các địa phương cụ thể theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng;

- Các Bộ: TC, KH&ĐT, NN&PTNT;

- Ngân hàng Nhà nước VN;

- Liên minh Hợp tác xã VN;

- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,

 Văn Trọng Lý;

 Website CP, các Vụ: NN, TH;

- Lưu: VT, KTTH (3).22

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1252/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1252/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2007
Ngày hiệu lực18/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1252/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1252/QĐ-TTg hỗ trợ từ ngân sách Trung ương ngân sách địa phương xóa nợ đọng hợp tác xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1252/QĐ-TTg hỗ trợ từ ngân sách Trung ương ngân sách địa phương xóa nợ đọng hợp tác xã
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1252/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành18/09/2007
        Ngày hiệu lực18/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1252/QĐ-TTg hỗ trợ từ ngân sách Trung ương ngân sách địa phương xóa nợ đọng hợp tác xã

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1252/QĐ-TTg hỗ trợ từ ngân sách Trung ương ngân sách địa phương xóa nợ đọng hợp tác xã

              • 18/09/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/09/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực