Quyết định 1257/QĐ-TTg

Quyết định 1257/QĐ-TTg năm 2020 về xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1257/QĐ-TTg 2020 xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ hỗ trợ chống COVID 19


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1257/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP HÓA CHẤT KHỬ KHUẨN TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại các văn bản: số 1236/BC-BYT ngày 05 tháng 8 năm 2020, số 1240/TTr-BYT ngày 06 tháng 8 năm 2020; ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 9746/BTC-TCDT ngày 13 tháng 8 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xuất cấp không thu tiền 02 tấn Chloramin B và 07 triệu viên Aquatabs 67mg từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:

- Tỉnh Quảng Nam: 01 tấn Chloramine B;

- Bộ Y tế (để hỗ trợ khẩn cấp hóa chất cho các địa phương, các vùng trọng điểm): 01 tấn Chloramin B và 07 triệu viên Aquatabs 67mg.

Bộ Y tế chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo; thực hiện quản lý, xuất cấp, phân bổ và sử dụng hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Y tế, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Thủ trưởng các đơn vị hên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đinh này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Đức Đam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KGVX, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1257/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1257/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2020
Ngày hiệu lực17/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(22/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1257/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1257/QĐ-TTg 2020 xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ hỗ trợ chống COVID 19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1257/QĐ-TTg 2020 xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ hỗ trợ chống COVID 19
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1257/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành17/08/2020
        Ngày hiệu lực17/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (22/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1257/QĐ-TTg 2020 xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ hỗ trợ chống COVID 19

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1257/QĐ-TTg 2020 xuất cấp hóa chất khử khuẩn từ nguồn dự trữ hỗ trợ chống COVID 19

              • 17/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực