Quyết định 1259/QĐ-UBND

Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ quyết định 09/2008/QĐ-UBND ban hành mức giá chuẩn tối thiểu lâm sản tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ QĐ 09/2008/QĐ-UBND Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1259/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 04 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2008/QĐ-UBND NGÀY 14/3/2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ CHUẨN TỐI THIỂU LÂM SẢN TỊCH THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ;

Theo đề nghị của liên Sở Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 400/CVLS-TC-NN&PTNT ngày 07/4/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức giá chuẩn tối thiểu lâm sản tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Giao Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu tỉnh Bình Dương quyết định giá bán lâm sản tịch thu để phát mãi sung công quỹ trên cơ sở mặt bằng giá thị trường trong từng thời điểm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Cung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1259/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1259/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2010
Ngày hiệu lực04/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1259/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ QĐ 09/2008/QĐ-UBND Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ QĐ 09/2008/QĐ-UBND Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1259/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýLê Thanh Cung
       Ngày ban hành04/05/2010
       Ngày hiệu lực04/05/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ QĐ 09/2008/QĐ-UBND Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ QĐ 09/2008/QĐ-UBND Bình Dương

           • 04/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực