Quyết định 126/2002/QĐ-UB

Quyết định 126/2002/QĐ-UB bổ sung thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 126/2002/QĐ-UB bổ sung thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất đã được thay thế bởi Quyết định 77/2011/QĐ-UBND giải thể Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất và được áp dụng kể từ ngày 15/12/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 126/2002/QĐ-UB bổ sung thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ về ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản ;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước ;
Căn cứ Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ;
Căn cứ Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Theo Quyết định số 100/2002.QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất ;
- Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tại Văn bản số 3342/TCVG-HĐĐG-NS ngày 01 tháng 10 năm 2002 và của Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố tại Tờ trình số 80/TCCQ ngày 11 tháng 10 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay bổ sung thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất của thành phố như sau :

1. Ông Trần Quang Phượng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Ủy viên ;

2. Đại diện Ủy ban nhân dân quận-huyện nơi có đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng, Ủy viên.

Điều 2.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Giao thông Công chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất của thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận
- Như điều 2
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban TCCQ/TP (2b)
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (TM-Ph)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu126/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2002
Ngày hiệu lực21/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2011
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 126/2002/QĐ-UB bổ sung thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 126/2002/QĐ-UB bổ sung thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu126/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành11/11/2002
        Ngày hiệu lực21/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/12/2011
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 126/2002/QĐ-UB bổ sung thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 126/2002/QĐ-UB bổ sung thành viên Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất