Quyết định 126/QĐ-BNV

Quyết định 126/QĐ-BNV năm 2011 thành lập Tổ Công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 126/QĐ-BNV thành lập Tổ Công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 126/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC PHỤC VỤ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;
Căn cứ vào Nghị quyết số 1018 NQ/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 21/01/2011 về việc công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, gồm các ông, bà sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Đức, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ Công tác;

2. Ông Nguyễn Xuân Bình, Chánh Văn phòng – Bộ Nội vụ, thành viên;

3. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính – Bộ Nội vụ, thành viên;

4. Ông Trần Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước – Bộ Nội vụ, thành viên;

5. Ông Phan Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ - Thư ký Tổ Công tác;

6. Ông Thái Quang Toản, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế - Bộ Nội vụ, thành viên;

7. Ông Lê Trọng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ - thành viên;

8. Ông Nguyễn Tiến Đạo, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức – Bộ Nội vụ, thành viên;

9. Ông Phạm Hồng Thông, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tổ chức Nhà nước – Bộ Nội vụ, thành viên;

10. Ông Nguyễn Hữu Tám, Chuyên viên cao cấp Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức – Bộ Nội vụ, thành viên;

11. Ông Chu Tuấn Tú, Giám đốc Trung tâm thông tin, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước – Bộ Nội vụ, thành viên;

12. Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên Vụ Công chức, viên chức – Bộ Nội vụ, thành viên;

13. Ông Ngô Quang Phát, Chuyên viên Vụ Cải cách hành chính – Bộ Nội vụ, thành viên;

14. Ông Đặng Vũ Đỗ, Chuyên viên Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ, thành viên;

15. Ông Phan Trung Tuấn, Chuyên viên Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ, thành viên;

16. Ông Nguyễn Ánh Dương, Chuyên viên Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ, thành viên;

17. Ông Nguyễn Hồng Quân, Chuyên viên Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ, thành viên;

18. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên Vụ Chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ, thành viên.

Điều 2. Tổ Công tác có nhiệm vụ tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng Tổ Công tác phân công.

Tổ Công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu VT, CQĐP (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Hữu Thắng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu126/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2011
Ngày hiệu lực09/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 126/QĐ-BNV thành lập Tổ Công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 126/QĐ-BNV thành lập Tổ Công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu126/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Hữu Thắng
        Ngày ban hành09/02/2011
        Ngày hiệu lực09/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 126/QĐ-BNV thành lập Tổ Công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 126/QĐ-BNV thành lập Tổ Công tác phục vụ cuộc bầu cử đại biểu

            • 09/02/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/02/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực