Quyết định 126/QĐ-BTTTT

Quyết định 126/QĐ-BTTTT năm 2014 điều chỉnh Kế hoạch thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2013 - 2015 kèm Quyết định 1260/QĐ-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 126/QĐ-BTTTT 2014 Kế hoạch thông tin tuyên truyền phát sóng truyền hình mặt đất


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2013-2015 BAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH SỐ 1260/QĐ-BTTTT NGÀY 3/10/2013 CỦA BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020" và Quyết định 1671/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg;

Căn cứ Thông báo số 198/TB-VPCP ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt "Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất";

Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-BTTTT ngày 3 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt "Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013-2015";

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2013 - 2015 ban hành kèm Quyết định số 1260/QĐ-BTTTT ngày 3/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:

1.1. Tại mục 2.1.1, Phụ lục 1, điều chỉnh thành:

- Tên nhiệm vụ: Hội nghị công bố Kế hoạch thông tin tuyên truyền số hóa và biểu trưng (logo) số hóa truyền hình tại Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2014.

1.2. Các nội dung khác tại mục 2.1.1, Phụ lục 1 và của Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013 - 2015 không thay đổi.

Điều 2. Các nội dung khác của Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013 - 2015 không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Tài chính, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm thông tin, Giám đốc Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban chỉ đạo Đề án số hóa THVN;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ TT&TT;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT;
- Các cơ quan báo chí 5 thành phố thuộc TƯ;
- Sở TTTT các tỉnh, thành phố thuộc TƯ;
- Tập đoàn VNPT, Viettel;
- Lưu: VT, Cục PTTH&TTĐT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 126/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu126/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2014
Ngày hiệu lực08/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 126/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 126/QĐ-BTTTT 2014 Kế hoạch thông tin tuyên truyền phát sóng truyền hình mặt đất


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 126/QĐ-BTTTT 2014 Kế hoạch thông tin tuyên truyền phát sóng truyền hình mặt đất
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu126/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýNguyễn Bắc Son
       Ngày ban hành08/02/2014
       Ngày hiệu lực08/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 126/QĐ-BTTTT 2014 Kế hoạch thông tin tuyên truyền phát sóng truyền hình mặt đất

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 126/QĐ-BTTTT 2014 Kế hoạch thông tin tuyên truyền phát sóng truyền hình mặt đất

           • 08/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực