Quyết định 1264/QĐ-UBND

Quyết định 1264/QĐ-UBND năm 2019 quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2018-2019 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1264/QĐ-UBND 2019 quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1264/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG - XUÂN NĂM 2018 - 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất Nông nghiệp;

Xét đề nghị của Liên ngành Cục Thuế tỉnh - Sở Tài chính tại Tờ trình số 542/TTr-CT-STC ngày 05/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn và huyện Hoài Nhơn (trừ xã Hoài Sơn): 5.400 đồng/kg.

2. Các huyện Phù Mỹ, Tuy Phước, Vân Canh: 5.300 đồng/kg

3. Các huyện Tây Sơn, Phù Cát (trừ các xã Cát Lâm, Cát Hải, Cát Hiệp): 5.100 đồng/kg

4. Các huyện Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, các xã Cát Lâm, Cát Hải, Cát Hiệp thuộc huyện Phù Cát và xã Hoài Sơn thuộc huyện Hoài Nhơn: 4.800 đồng/kg.

5. Huyện An Lão: 4.100 đồng/kg.

Điều 2. Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn cụ thể việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2018 - 2019 theo giá thóc quy định tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1264/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1264/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2019
Ngày hiệu lực11/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1264/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1264/QĐ-UBND 2019 quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1264/QĐ-UBND 2019 quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1264/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành11/04/2019
        Ngày hiệu lực11/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1264/QĐ-UBND 2019 quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1264/QĐ-UBND 2019 quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Bình Định

            • 11/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực