Quyết định 1267/QĐ-BNN-KL

Quyết định 1267/QĐ-BNN-KL năm 2009 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1267/QĐ-BNN-KL công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2008


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1267/QĐ-BNN-KL

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HIỆN TRẠNG RỪNG TOÀN QUỐC NĂM 2008

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Chỉ thị 32/2000/CT/BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao cho lực lượng Kiểm lâm tổ chức theo dõi diễn biến rừng trong phạm vi toàn quốc;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm lâm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố số liệu diện tích rừng có đến 31/12/2008 trong toàn quốc như sau:

Loại rừng

Tổng cộng

Diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp

Ngoài diện tích được quy hoạch cho lâm nghiệp

DD

PH

SX

Diện tích có rừng

13.118.773

2.061.675

4.739.236

6.199.294

118.568

1. Rừng tự nhiên

10.348.591

1.984.587

4.168.116

4.170.374

25.514

2, Rừng trồng

2.770.182

77.088

571.120

2.028.920

93.054

Độ che phủ rừng toàn quốc năm 2008 là 38,7%

Chi tiết hiện trạng rừng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các biểu đính kèm

Điều 2. Số liệu về hiện trạng rừng công bố trên đây là căn cứ để tiếp tục theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo Quyết định 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp về rừng và thực hiện Chỉ thị 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Tài chính; các Cục: Kiểm lâm, Lâm nghiệp; Viện Điều tra Quy hoạch rừng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg Chính phủ (để báo cáo);
- VP TƯ Đảng;
- VP Chính phủ;
- VP Quốc hội;
- Các Bộ, ngành;
- Ban ĐHCT ĐTĐG&TDDBR chu kỳ 4;
- UBND tỉnh và TP thuộc TƯ;
- Bộ trưởng;
- Các Cục, Vụ, Viện, Trường thuộc Bộ;
- Lưu: VT, KL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1267/QĐ-BNN-KL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1267/QĐ-BNN-KL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2009
Ngày hiệu lực04/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1267/QĐ-BNN-KL

Lược đồ Quyết định 1267/QĐ-BNN-KL công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1267/QĐ-BNN-KL công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2008
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1267/QĐ-BNN-KL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHứa Đức Nhị
        Ngày ban hành04/05/2009
        Ngày hiệu lực04/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1267/QĐ-BNN-KL công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2008

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1267/QĐ-BNN-KL công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2008

         • 04/05/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/05/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực