Quyết định 1268/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1268/QĐ-BGDĐT năm 2016 đính chính Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1268/QĐ-BGDĐT đính chính 05/2016/TT-BGDĐT thời gian tập sự giáo viên giảng viên 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1268/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 05/2016/TT-BGDĐT NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 ca Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định s 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 2 năm 2010 của Chính ph vviệc sửa đi, bsung một sĐiều của Nghị định s 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định s 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định s 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ qun lý cơ sở giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 ca Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên (sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT) như sau:

“1. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm đau từ 03 ngày trlên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chcông tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự. Thời gian tiếp tục tập sự được thực hiện ngay sau khi người trúng tuyển đã hết thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội; đã hết thời gian nghỉ ốm; hết thời gian bị tạm giam, tạm gi, tạm đình chỉ công tác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư s 05/2016/TT-BGDĐT.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo TW;
-
Ủy ban VHGD,TN,TN&NĐ của QH;
- Hội đ
ng Quc gia GD vì Phát triển nhân lực;
- Các Bộ, cơ quan ngang
Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cục Ki
m tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Cục NG&C
BQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1268/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1268/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Ngày công báo15/05/2016
Số công báoTừ số 333 đến số 334
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1268/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 1268/QĐ-BGDĐT đính chính 05/2016/TT-BGDĐT thời gian tập sự giáo viên giảng viên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1268/QĐ-BGDĐT đính chính 05/2016/TT-BGDĐT thời gian tập sự giáo viên giảng viên 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1268/QĐ-BGDĐT
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýNguyễn Vinh Hiển
       Ngày ban hành20/04/2016
       Ngày hiệu lực20/04/2016
       Ngày công báo15/05/2016
       Số công báoTừ số 333 đến số 334
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1268/QĐ-BGDĐT đính chính 05/2016/TT-BGDĐT thời gian tập sự giáo viên giảng viên 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1268/QĐ-BGDĐT đính chính 05/2016/TT-BGDĐT thời gian tập sự giáo viên giảng viên 2016

           • 20/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực