Quyết định 127/1999/QĐ-UB

Quyết định 127/1999/QĐ-UB công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành từ 01/10/1991 đến 31/12/1998

Nội dung toàn văn Quyết định 127/1999/QĐ-UB công bố danh mục văn bản quy phạm Lào Cai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/1999/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 27 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND VÀ UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH TỪ 01/10/1991 ĐẾN 31/12/1998

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996;

Căn cứ Quyết định 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số: 98/TT-BCĐ ngày 21/4/1999 của Ban chỉ đạo tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh Lào Cai ban hành từ 01/10/1991 đến 31/12/1998:

1. Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành gồm:

- Nghị quyết:12 văn bản;

- Chỉ thị: 36 văn bản;

- Quyết định: 185 văn bản (Có danh mục kèm theo)

2. Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành gồm:

a. Văn bản quy phạm pháp hết hiệu lực:

- Nghị quyết: 17 văn bản;

- Chỉ thị: 54 văn bản;

- Quyết định: 157 văn bản.

b. Văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ Theo Quyết định số: 127/1999/QĐ-UB ngày 27 tháng 5 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bao gồm:

- Chỉ thị: 54 văn bản;

- Quyết định: 32 văn bản (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao cho Sở Tư pháp Lào Cai chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, các ngành hữu quan nghiên cứu, đề xuất, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp trình UBND tỉnh ban hành.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quý Đăng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu127/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/1999
Ngày hiệu lực27/05/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 127/1999/QĐ-UB công bố danh mục văn bản quy phạm Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 127/1999/QĐ-UB công bố danh mục văn bản quy phạm Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu127/1999/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Quý Đăng
       Ngày ban hành27/05/1999
       Ngày hiệu lực27/05/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 127/1999/QĐ-UB công bố danh mục văn bản quy phạm Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 127/1999/QĐ-UB công bố danh mục văn bản quy phạm Lào Cai

           • 27/05/1999

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/1999

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực