Quyết định 127/2004/QĐ-UB

Quyết định 127/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống hạn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 127/2004/QĐ-UB thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống hạn Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/2004/QĐ-UB

Pleiku, ngày 24 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

''V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG HẠN CỦA TỈNH''

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;

- Căn cứ Chỉ thị số 61/2004/CT-BNN ngày 10/11/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh công tác phòng chống hạn đảm bảo sản xuất vụ đông xuân và vụ hè thu năm 2005;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống hạn của tỉnh gồm các ông, bà sau:

l. Ông Lê Việt Hường, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, làm Trưởng Ban.

2. Ông Kpă Thuyên - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, làm Phó trưởng Ban trực.

3. Ông Nguyễn Cường - Phó Giám đốc Sở Nòng nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, làm Phó Trưởng Ban chuyên trách.

4. Một đại diện lãnh đạo các cơ quan san làm uỷ viên: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê, Trung tâm Khuyến nông, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Công ty Khai thác công thành thuỷ lợi.

Điều 2: Ban chỉ đạo phòng chống hạn của tỉnh có nhiệm vụ giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng chống hạn, đảm bảo sản xuất phát triển.

Nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng cấp trên.

Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chống hạn tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện để Ban chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 3: Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Phó trưởng Ban sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Điều 4: Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triền nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ông (bà) tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4.
- Bộ NN&PTNT).
- TTTU , TT HĐND tỉnh
- Chủ tịch , PCT UBND tỉnh
- Ban TCTU , Sở Nội vụ
- Sở NN&PTNT
- Lưu VT- NL - NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 127/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu127/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/2004
Ngày hiệu lực24/11/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2007
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 127/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 127/2004/QĐ-UB thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống hạn Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 127/2004/QĐ-UB thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống hạn Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu127/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành24/11/2004
        Ngày hiệu lực24/11/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/11/2007
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 127/2004/QĐ-UB thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống hạn Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 127/2004/QĐ-UB thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống hạn Gia Lai

            • 24/11/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/11/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực