Quyết định 1270/QĐ-TTg

Quyết định 1270/QĐ-TTg năm 2007 bổ sung Chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí Hydrat ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam vào nhiệm vụ của “Đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1270/QĐ-TTg bổ sung chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản tiềm năng khí Hydrat vùng biển thềm lục địa Việt Nam đến năm 2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1270/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU, ĐIỀU TRA CƠ BẢN VỀ TIỀM NĂNG KHÍ HYDRAT Ở CÁC VÙNG BIỂN VÀ THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM VÀO NHIỆM VỤ CỦA “ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020”

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản về tiềm năng khí hydrat cở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam vào nhiệm vụ của “Đề án tổng thể điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006.

Giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên – môi trường biển chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan chỉ đạo xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản nêu trên theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các phó Thủ tướng chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tập đoàn Dầu khí Việt ;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KG (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1270/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1270/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2007
Ngày hiệu lực24/09/2007
Ngày công báo01/10/2007
Số công báoSố 699
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1270/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1270/QĐ-TTg bổ sung chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản tiềm năng khí Hydrat vùng biển thềm lục địa Việt Nam đến năm 2010


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1270/QĐ-TTg bổ sung chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản tiềm năng khí Hydrat vùng biển thềm lục địa Việt Nam đến năm 2010
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1270/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýPhạm Gia Khiêm
       Ngày ban hành24/09/2007
       Ngày hiệu lực24/09/2007
       Ngày công báo01/10/2007
       Số công báoSố 699
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1270/QĐ-TTg bổ sung chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản tiềm năng khí Hydrat vùng biển thềm lục địa Việt Nam đến năm 2010

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1270/QĐ-TTg bổ sung chương trình nghiên cứu, điều tra cơ bản tiềm năng khí Hydrat vùng biển thềm lục địa Việt Nam đến năm 2010

             • 24/09/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/10/2007

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/09/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực