Quyết định 1275/QĐ-TTg

Quyết định 1275/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án hợp tác với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1275/QĐ-TTg 2015 danh mục Dự án hợp tác với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1275/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI TỔ CHỨC LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP CỦA LIÊN HỢP QUỐC (FAO)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4602/BKHĐT-KTĐN ngày 08 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em và nhóm có nguy cơ tại Việt Nam” do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) với các nội dung chính sau:

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế.

2. Mục tiêu: Hỗ trợ xây dựng, thực hiện các chính sách, hướng dẫn can thiệp lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi của Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng và mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực hộ gia đình của Chiến lược quốc gia về an ninh lương thực.

3. Các kết quả chính:

- Hỗ trợ thực hiện các chính sách về dinh dưỡng bà mẹ và trẻ nhỏ; đảm bảo an ninh lương thực cho các hộ nghèo.

- Thay đổi hành vi và nhận thức của bà mẹ về chăm sóc dinh dưỡng khi mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ và ăn bổ sung hợp lý cho trẻ nhỏ thông qua các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe.

- Các hộ nghèo trong địa bàn dự án được hỗ trợ nuôi trồng và chăn nuôi để đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm góp phần cải thiện dinh dưỡng bà mẹ mang thai và nuôi dưỡng trẻ dưới 2 tuổi.

- Thực hiện các mô hình chăm sóc sức khỏe/dinh dưỡng bà mẹ và trẻ nhỏ tại địa bàn dự án, góp phần tăng tỷ lệ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi.

4. Thời gian thực hiện: 2015 - 2016

5. Địa điểm thực hiện: Cơ quan Trung ương (Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và hai tỉnh: Lào Cai và Ninh Thuận.

6. Ngân sách của Dự án:

- Vốn ODA (viện trợ không hoàn lại): 1.500.000 USD.

- Vốn đối ứng: 30.000 USD bằng tiền mặt và các đóng góp bằng hiện vật.

7. Cơ chế tài chính trong nước:

- Vốn ODA viện trợ không hoàn lại được ngân sách cấp phát.

- Vốn đối ứng do cơ quan chủ quản bố trí theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 2. Bộ Y tế tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan hoàn thiện văn kiện Dự án; phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Ninh Thuận và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Ngoại giao;
- UBND các tỉnh: Lào Cai, Ninh Thuận;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: KTN, KGVX, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1275/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1275/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2015
Ngày hiệu lực07/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1275/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1275/QĐ-TTg 2015 danh mục Dự án hợp tác với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1275/QĐ-TTg 2015 danh mục Dự án hợp tác với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1275/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành07/08/2015
        Ngày hiệu lực07/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1275/QĐ-TTg 2015 danh mục Dự án hợp tác với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1275/QĐ-TTg 2015 danh mục Dự án hợp tác với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp

           • 07/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực