Quyết định 1276/QĐ-TTg

Quyết định 1276/QĐ-TTg năm 2015 về xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1276/QĐ-TTg 2015 xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1276/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP VẮC XIN, HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 5519/BNN-TY ngày 10 tháng 7 năm 2015, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5125/BKHĐT-KTDV ngày 27 tháng 7 năm 2015, Bộ Tài chính tại văn bản số 10480/BTC-TCDT ngày 30 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 55.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; 550.000 liều vắc xin dịch tả lợn; 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine; 25 tấn hóa chất Chlorine 65% min; 60.000 liều vắc xin LMLM 2 type; 150.000 liều vắc xin LMLM type O và 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine cho các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai và Kom Tum phòng, chống dịch bệnh, cụ thể:

- Tỉnh Nghệ An: 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Tỉnh Quảng Bình: 100.000 liều vắc xin Dịch tả lợn, 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-Iodine và 15 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

- Tỉnh Thừa Thiên Huế: 20.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O&A), 50.000 liều vắc xin LMLM type O, 100.000 liều vắc xin Dịch tả lợn và 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-Iodine.

- Thành phố Đà Nẵng: 10.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O&A), 50.000 liều vắc xin Dịch tả lợn và 5.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Tỉnh Quảng Ngãi: 30.000 liều vắc xin LMLM 2 type (O&A), 150.000 liều vắc xin Dịch tả lợn, 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid và 10 tấn hóa chất Chlorine 65% min.

- Tỉnh Bình Định: 100.000 liều vắc xin LMLM type O, 150.000 liều vắc xin Dịch tả lợn và 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Tỉnh Gia Lai: 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

- Tỉnh Kon Tum: 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid.

Việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1276/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1276/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2015
Ngày hiệu lực07/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1276/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1276/QĐ-TTg 2015 xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1276/QĐ-TTg 2015 xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1276/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành07/08/2015
        Ngày hiệu lực07/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1276/QĐ-TTg 2015 xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1276/QĐ-TTg 2015 xuất cấp vắc xin hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương

             • 07/08/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/08/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực