Quyết định 1277/QĐ-UBND

Quyết định 1277/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại và nhà ở cho người thu nhập thấp do Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại đầu tư Trang Đạt làm chủ đầu tư (Lần 2) do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1277/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch nhà ở cho người thu nhập thấp Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1277/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 5 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI VÀ NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP DO CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TRANG ĐẠT LÀM CHỦ ĐẦU TƯ (LẦN 2)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính Phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý đô thị; Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh về phê duyệt QHCT 1/500 Khu nhà ở Thương mại và cho người thu nhập thấp tại phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên; Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 18/5/2011 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch điều chỉnh xây dựng 1/500 Khu nhà ở thương mại và cho người thu nhập thấp tại phường Phúc Thắng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 487/TTr-SXD ngày 02/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 (lần 2) Khu nhà ở thương mại và nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đồ án: Điều chỉnh QHCT tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại và nhà ở cho người thu nhập thấp (lần 2).

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại đầu tư Trang Đạt.

3. Địa điểm quy hoạch: Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

4. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh quy mô về chiều cao tầng và bổ sung thêm 03 kiểu căn hộ khối nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp cho phù hợp với nhu cầu thị trường, tăng hiệu quả sử dụng đất.

5. Nội dung điều chỉnh:

5.1. Về quy mô: Điều chỉnh quy mô số lượng từ 80 căn hộ tăng lên thành 112 căn hộ;

5.2. Cơ cấu phân khu chức năng:

a) Đối với Nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp:

- Điều chỉnh quy mô tầng cao từ 11 tầng lên 13 tầng;

- Điều chỉnh giảm chiều cao tầng từ 3,2m xuống 3,1m;

- Bổ sung thêm 03 kiểu căn hộ đối với tầng 12 và tầng 13 với diện tích cụ thể:

+ Căn hộ loại 1 là 36,54m2;

+ Căn hộ loại 2 là 33,6m2;

+ Căn hộ loại 3 là 40,5m2;

b) Đối với khu vực bãi đỗ xe: Đảm bảo đúng quy định về chỗ đỗ xe đối với nhà cao tầng. Tổng diện tích khu vực bãi đỗ xe là 1.247m2, trong đó:

- Khu vực đỗ xe trong nhà (tầng hầm) có diện tích là 747m2;

- Khu vực đỗ xe ngoài trời có diện tích là 500m2.

5.3. Yêu cầu kiến trúc, cảnh quan: Mật độ xây dựng của lô đất xây dựng nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp có ký hiệu CC là 48%; tầng trung bình là 13 tầng (kể cả tầng hầm); hệ số sử dụng đất là 5,75 lần.

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 24/9/2010 và Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 18/5/2011 của UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng khu nhà ở theo quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Xây dựng, TN&MT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên; Chủ tịch UBND phường Phúc Thắng; Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại đầu tư Trang Đạt; Các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1277/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1277/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2013
Ngày hiệu lực22/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1277/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1277/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch nhà ở cho người thu nhập thấp Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1277/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch nhà ở cho người thu nhập thấp Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1277/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhùng Quang Hùng
        Ngày ban hành22/05/2013
        Ngày hiệu lực22/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1277/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch nhà ở cho người thu nhập thấp Vĩnh Phúc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1277/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh quy hoạch nhà ở cho người thu nhập thấp Vĩnh Phúc

            • 22/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực