Quyết định 1278/QĐ-BĐDHĐQT

Quyết định 1278/QĐ-BĐDHĐQT về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2016 do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1278/QĐ-BĐDHĐQT giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng Bắc Giang 2016


BAN ĐẠI DIỆN
HĐQT NGÂN HÀNG CSXH
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1278/QĐ-BĐD HĐQT

Bắc Giang, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2016

TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-NHCS ngày 10/01/2014 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc ban hành Quy định về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tín dụng trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội;

Căn cứ Quyết định số 2747/QĐ-NHCS ngày 04/08/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tại Tờ trình số 364/TTr-NHCS ngày 08/08/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng năm 2016 cho các huyện, thành phố theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có trách nhiệm thông báo đến các đơn vị trực thuộc và hướng dẫn cho vay theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi nhu cầu vốn giữa các huyện, cho phép chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh điều chỉnh cho phù hợp vi tình hình thực tế và báo cáo kết quả thực hiện với Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; UBND, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thành phố có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Sở Tài chính, Sở KH&ĐT;
-
VP UBND tỉnh:
+ CVP, PVP-KT, VX, TH, TKCT, TPKT;
+ Lưu: VT, KTNhân

 

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

DANH MỤC

GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TÍN DỤNG NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 1278/QĐ-BĐD HĐQT ngày 12/8/2016 của Trưởng Ban đại diện NHCSXH tỉnh Bắc Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Chương trình

Tổng cộng

TP Bắc Giang

Lục Ngạn

Lục Nam

Sơn Động

Yên Thế

Hiệp Hòa

Lạng Giang

Tân Yên

Việt Yên

Yên Dũng

Kế hoạch dư nợ

35.000

300

7.000

3.000

5.700

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

4.000

1

Hộ nghèo

15.000

300

3.500

1.000

3.200

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

2.000

2

Hộ cận nghèo

20.000

-

3.500

2.000

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1278/QĐ-BĐDHĐQT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1278/QĐ-BĐDHĐQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2016
Ngày hiệu lực12/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1278/QĐ-BĐDHĐQT

Lược đồ Quyết định 1278/QĐ-BĐDHĐQT giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng Bắc Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1278/QĐ-BĐDHĐQT giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng Bắc Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1278/QĐ-BĐDHĐQT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành12/08/2016
        Ngày hiệu lực12/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1278/QĐ-BĐDHĐQT giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng Bắc Giang 2016

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1278/QĐ-BĐDHĐQT giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng Bắc Giang 2016

              • 12/08/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/08/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực