Quyết định 1278/QĐ-BYT

Quyết định 1278/QĐ-BYT năm 2008 phê duyệt Đề án mời giáo sư, phó giáo sư và chuyên gia ngành y tế đã nghỉ hưu còn sức khoẻ, tự nguyện tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và dịch vụ y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1278/QĐ-BYT phê duyệt Đề án mời GS, PGS và chuyên gia ngành y tế đã nghỉ hưu còn sức khoẻ, tham gia nghiên cứu KH, tư vấn và dịch vụ y tế


BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1278/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT "ĐỀ ÁN MỜI GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ VÀ CHUYÊN GIA NGÀNH Y TẾ ĐÃ NGHỈ HƯU CÒN SỨC KHOẺ, TỰ NGUYỆN THAM GIA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ Y TẾ"

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ nhu cầu chuyên gia của các cơ sở đào tạo cán bộ y tế, bệnh viện và viện nghiên cứu;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ tổchức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Đề án mời giáo sư, phó giáo sư và chuyên gia ngành y tế đã nghỉ hưu còn sức khoẻ, tự nguyện tham gia công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và dịch vụ y tế” với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu

Mời các giáo sư, phó giáo sư và chuyên gia ngành y tế đã nghỉ hưu còn sức khoẻ, tự nguyện tiếp tục tham gia xây dựng phát triển ngành y tế thông qua việc tham gia giảng dạy, nghiên cứu và hướng dẫn khoa học, cung cấp dịch vụ y tế, biên soạn tài liệu dạy học và tư vấn trong xây dựng chính sách y tế.

2. Nội dung đề án

Mời các giáo sư, phó giáo sư và chuyên gia ngành y tế đã nghỉ hưu còn sức khoẻ, tự nguyện tham gia vào bốn lĩnh vực công tác sau đây:

- Tham gia giảng dạy ở các bậc học, chuyển giao kinh nghiệm, chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trẻ, bồi dưỡng tài năng trẻ và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao;

- Tham gia nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu khoa học;

- Tham gia xây dựng, biên soạn giáo trình, tài liệu cho các bậc học;

- Tham gia tư vấn góp ý về các chính sách và chiến lược phát triển của ngành y tế.

Mỗi nội dung nêu trên của đề án được triển khai trên cơ sở một hoặc nhiều dự án cụ thể.

Điều 2. Nguyên tắc và tổ chức thực hiện

- Nguyên tắc: Trên cơ sở nguyên tắc ký kết hợp đồng trách nhiệm theo công việc cụ thể.

- Bộ Y tế giao cho Vụ Khoa học và Đào tạo làm đầu mối, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng hội Y học Việt Nam cùng các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai đề án.

- Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh chủ động đề xuất nhu cầu hỗ trợ mời các giáo sư, phó giáo sư và chuyên gia ngành y tế với Bộ Y tế (Vụ Khoa học và Đào tạo) để xây dựng kế hoạch hàng năm.

- Lập dự toán ngân sách trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt theo khối lượng công việc và ngân sách cấp hàng năm.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông, bà Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính, Chánh văn phòng Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1278/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1278/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2008
Ngày hiệu lực11/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1278/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 1278/QĐ-BYT phê duyệt Đề án mời GS, PGS và chuyên gia ngành y tế đã nghỉ hưu còn sức khoẻ, tham gia nghiên cứu KH, tư vấn và dịch vụ y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1278/QĐ-BYT phê duyệt Đề án mời GS, PGS và chuyên gia ngành y tế đã nghỉ hưu còn sức khoẻ, tham gia nghiên cứu KH, tư vấn và dịch vụ y tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1278/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành11/04/2008
        Ngày hiệu lực11/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1278/QĐ-BYT phê duyệt Đề án mời GS, PGS và chuyên gia ngành y tế đã nghỉ hưu còn sức khoẻ, tham gia nghiên cứu KH, tư vấn và dịch vụ y tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1278/QĐ-BYT phê duyệt Đề án mời GS, PGS và chuyên gia ngành y tế đã nghỉ hưu còn sức khoẻ, tham gia nghiên cứu KH, tư vấn và dịch vụ y tế

            • 11/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực