Quyết định 1279/2004/QĐ-BCA(A11)

Quyết định 1279/2004/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1279/2004/QĐ-BCA A11 danh mục bí mật nhà nước độ Mật Tỉnh ủy, HĐND, UBND tổ chức liên quan thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương


BỘ CÔNG AN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1279/2004/QĐ-BCA(A11)

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT CỦA TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN VÀ CƠ QUAN, TỔ CHỨC LIÊN QUAN THUỘC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà n ước ngày 28 tháng 12 năm 2000;
Căn cứ Nghị định số 33/2002 /NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) gồm những tin trong phạm vi sau:

1. Kế hoạch bảo vệ các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bảo vệ các ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh;

2. Hồ sơ, tài liệu về nhân sự Đại hội Đảng bộ, Hội đồng nhân dân , Uỷ ban nhân dân các cấp; nhân sự đề bạt, bổ nhiệm vào các chức vụ lã nh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, đoàn thể trong tỉnh chưa công bố;

3. Tài liệu, số liệu điều tra cơ bản về những vùng dân cư đặc thù phục vụ công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh;

4. Hồ sơ, tài liệu của tỉnh trình Quốc hội, Chính phủ đề nghị thành lập, chia, tách hoặc điều chỉnh, phân định ranh giới, địa giới hành chính; quy hoạch, di chuyển các khu dân cư trong phạm vi tỉnh chưa công bố;

5. Chỉ tiêu đầu tư ngân sách, kế hoạch điều động dân cư cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến an ninh, quốc phòng chưa công bố hoặc không công bố;

6. Số liệu tuyệt đối về dự toán và quyết toán chi tiêu của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh liên quan đến an ninh, quốc phòng, đối ngoại ch ưa công bố hoặc không công bố;

7. Tài liệu về thanh tra, kiểm tra; kết quả thanh tra, kiểm tra, kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chưa công bố;

8. Hồ sơ nhân sự cán bộ lãnh đạo từ cấp ph ó giám đốc sở (và tương đương) trở lên trong tỉnh;

.9. Tài liệu thiết kế hệ thống kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh. Tài liệu về tần số, quy định về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; quy ước liên lạc vô tuyến, điện thoại thuộc hệ bưu điện đặc biệt, kế hoạch phối hợp nghiệp vụ thông tin liên lạc giữa ngành Bưu điện với các ngành liên quan phục vụ nhiệm vụ an ninh, quốc phòng thuộc địa bàn tỉnh.

10. Hồ sơ, tài liệu, sơ đồ kỹ thuật hệ thống phát thanh, truyền hình của tỉnh. Phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Cơ quan chức năng của Bộ Công an chịu trách nhiệm kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
 Lê Hồng Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1279/2004/QĐ-BCA(A11)

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1279/2004/QĐ-BCA(A11)
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2004
Ngày hiệu lực25/11/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2021
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1279/2004/QĐ-BCA(A11)

Lược đồ Quyết định 1279/2004/QĐ-BCA A11 danh mục bí mật nhà nước độ Mật Tỉnh ủy, HĐND, UBND tổ chức liên quan thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1279/2004/QĐ-BCA A11 danh mục bí mật nhà nước độ Mật Tỉnh ủy, HĐND, UBND tổ chức liên quan thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1279/2004/QĐ-BCA(A11)
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýLê Hồng Anh
        Ngày ban hành10/11/2004
        Ngày hiệu lực25/11/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/04/2021
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1279/2004/QĐ-BCA A11 danh mục bí mật nhà nước độ Mật Tỉnh ủy, HĐND, UBND tổ chức liên quan thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1279/2004/QĐ-BCA A11 danh mục bí mật nhà nước độ Mật Tỉnh ủy, HĐND, UBND tổ chức liên quan thuộc tỉnh, thành phố thuộc trung ương

            • 10/11/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/11/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực