Quyết định 128/2004/QĐ-UB

Quyết định 128/2004/QĐ-UB về phân công thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009

Nội dung toàn văn Quyết định 128/2004/QĐ-UB phân công thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/2004/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 21 tháng 12 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN UBND TỈNH KHÓA VII NHIỆM KỲ 2004 - 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

- Căn cứ Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12/3/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

- Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ về quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp;

- Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 14/6/2004 về việc phê chuẩn thành viên tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2004 - 2009;

- Căn cứ Qui chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 127/2004/QĐ-UB ngày 21/12/2004;

- Sau khi có sự thống nhất của các thành viên UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phân công thành viên UBND tỉnh phụ trách, theo dõi ngành, lĩnh vực công tác như sau:

1/ Chủ tịch Nguyễn Tấn Hưng: Phụ trách chung, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, qui hoạch đô thị, nông thôn; phê duyệt dự án đầu tư đối với những dự án không có trong kế hoạch, qui hoạch; phê duyệt dự án đầu tư trên đất lâm nghiệp và việc chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp. Các vấn đề thuộc lĩnh vực nội chính như: cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, nhân sự.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các ngành: Công an, Quân sự, Biên phòng, Tư vấn, Nội vụ,Thanh tra, Thi đua khen thưởng, Ban Biên giới, Văn phòng UBND tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội.

2/ Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Phong phụ trách các lĩnh vực: nông nghiệp, phát triển nông thôn, lâm nghiệp, thủy sản và thủy lợi, nhà đất, tài nguyên - môi trường, công nghiệp, điện lực, giao thông, xây dựng, bưu chính - viễn thông, hợp tác xã, giải toả đền bù, xử lý vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; duyệt thiết kế - tổng dự toán các công trình XDCB; chỉ định thầu các dự án dưới 01 tỷ đồng, kinh tế đối ngoại (đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp).

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các ngành: NN & PTNT, Kiểm lâm, Tài nguyên & Môi trường, Công nghiệp, Điện lực, Giao thông - Vận tải, Bưu chính - Viễn thông, Xây dựng, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực như: Công ty Xây dựng - Tư vấn và Đầu tư phát triển, Công ty Tư vấn xây dựng tổng hợp, Công ty Cao su Sông Bé, Công ty Công trình Giao Thông - Cầu đường…

3/ Phó Chủ tịch Phạm Văn Tòng: Phụ trách các lĩnh vực: kinh tế, tài chính, doanh nghiệp, thương mại, du lịch, kinh tế đối ngoại (đối với các dự án đầu tư vào trong các khu công nghiệp), XDCB (phê duyệt dự án đầu tư đối với những dự án có trong kế hoạch, quy hoạch được duyệt hoặc Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua); phê duyệt kết quả đấu thầu, phê duyệt các chi phí khác như: BQL dự án, đền bù, phê duyệt quyết toán, đấu thầu mua sắm trang thiết bị.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Thương mại & Du lịch, Hải quan, Kho Bạc Nhà nước, Thuế, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại, Quỹ Đầu tư phát triển, Thống kê, Ban quản lý các khu công nghiệp, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế như: Công ty Xổ số kiến thiết, Công ty Thương mại xuất nhập khẩu & Du lịch, Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp, Công ty Bảo hiểm…

4/ Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thỏa: phụ trách văn hóa - xã hội, các Chương trình 135, Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học… và các lĩnh vực khác. Quan hệ với UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các ngành: Khoa học & Công nghệ, Giáo dục & Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thông tin, Phát thanh - Truyền hình, Báo chí, Thể dục - Thể thao, Lao động - Thương binh & Xã hội, UBDS - GĐ&TE, BHXH, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo. Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sau: công ty Sách & thiết bị trường học, công ty Cổ phần Dược & Vật tư y tế Dopharco…

5/ Ủy viên Nguyễn Chí Cường - Giám đốc Công an tỉnh.

6/ Ủy viên Nguyễn Văn Trăm - Chỉ huy trưởng BCH QS tỉnh.

7/ Ủy viên Đỗ Văn Quang - Giám đốc Sở Nội vụ.

8/ Ủy viên Phạm Công - Chánh văn phòng UBND tỉnh.

9/ Ủy viên Trần Ngọc Trai - Giám đốc Sở Tài chính.

* Về phân công phụ trách các huyện, thị:

1/ Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách thị xã Đồng Xoài và huyện Lộc Ninh.

2/ Đồng chí Nguyễn Văn Thỏa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách huyện Bù Đăng và huyện Bù Đốp.

3/ Đồng chí Nguyễn Huy Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách huyện Bù Đăng và huyện Bù Đốp.

4/ Đồng chí Phạm Văn Tòng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách huyện Chơn Thành và huyện Phước Long.

Điều 2: Các thành viên UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 128/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu128/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2004
Ngày hiệu lực21/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/09/2006
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 128/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 128/2004/QĐ-UB phân công thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 128/2004/QĐ-UB phân công thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu128/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Tấn Hưng
        Ngày ban hành21/12/2004
        Ngày hiệu lực21/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/09/2006
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 128/2004/QĐ-UB phân công thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 128/2004/QĐ-UB phân công thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước

           • 21/12/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực