Quyết định 128/QĐ-TTg

Quyết định 128/QĐ-TTg năm 2008 bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Dũng, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 128/QĐ-TTg bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Dũng, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 128/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THIẾU TƯỚNG PHẠM DŨNG, GIỮ CHỨC TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC AN NINH, BỘ CÔNG AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Kết luận của Ban Bí thư tại văn bản số 3313-CV/BTCTW ngày 25 tháng 01 năm 2008;
Xét tờ trình của Bộ trưởng Bộ Công an tại văn bản số 25/TTr- ĐUCATW ngày 10 tháng 12 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 01/TTr-BNV ngày 02 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn Thiếu tướng Phạm Dũng, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Phạm Dũng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Vụ TCCB (Bộ Công an):
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, các Vụ NC, TCCB; Website CP;
- Lưu : VT, VPBCS (2), H.24

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 128/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu128/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực28/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 128/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 128/QĐ-TTg bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Dũng, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 128/QĐ-TTg bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Dũng, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu128/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành28/01/2008
        Ngày hiệu lực28/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 128/QĐ-TTg bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Dũng, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 128/QĐ-TTg bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Dũng, giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an

            • 28/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực