Quyết định 128/QĐ-UBND

Quyết định 128/QĐ-UBND năm 2008 quy định mức chi bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ thanh tra giao thông trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tỷ lệ mua sắm trang thiết bị đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng công an và thanh tra giao thông do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 128/QĐ-UBND 2008 mức chi bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ thanh tra giao thông Bắc Kạn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 22 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG CHO LỰC LƯỢNG CÁN BỘ THANH TRA GIAO THÔNG TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ TỶ LỆ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN VÀ THANH TRA GIAO THÔNG VẬN TẢI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực GT đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 169/TT-STC ngày 14/12/2007 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ thanh tra giao thông trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tỷ lệ mua sắm trang thiết bị đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng công an và thanh tra giao thông vận tải từ tiền thu xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông như sau:

1. Chi bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ thanh tra giao thông trực tiếp tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông: Mức chi 500.000 đồng/ người/ tháng.

2. Phần kinh phí đối với lực lượng công an, thanh tra giao thông vận tải sau khi hỗ trợ cho thanh tra giao thông vận tải Trung ương cùng hoạt động trên địa bàn (nếu có), trích cho trạm cân kiểm tra xe, cảng vụ đường thuỷ nội địa (nếu có), dành 40% để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nội dung phê duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVPTH;
- Lưu VT-P.TH&KT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
CHỦ TỊCH
Hà Đức Toại

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 128/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu128/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/01/2008
Ngày hiệu lực22/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 128/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 128/QĐ-UBND 2008 mức chi bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ thanh tra giao thông Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 128/QĐ-UBND 2008 mức chi bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ thanh tra giao thông Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu128/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýHà Đức Toại
        Ngày ban hành22/01/2008
        Ngày hiệu lực22/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 128/QĐ-UBND 2008 mức chi bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ thanh tra giao thông Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 128/QĐ-UBND 2008 mức chi bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ thanh tra giao thông Bắc Kạn

            • 22/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực