Quyết định 1280/QĐ-TTg

Quyết định 1280/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án "Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông sét của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia" sử dụng ODA vay ưu đãi của Phần Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1280/QĐ-TTg 2014 Nâng cấp khả năng đo mưa dự báo bão sử dụng ODA vay ưu đãi Phần Lan


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1280/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN "NÂNG CẤP KHẢ NĂNG ĐO MƯA, DỰ BÁO BÃO VÀ GIÔNG SÉT CỦA TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA" SỬ DỤNG ODA VAY ƯU ĐÃI CỦA CHÍNH PHỦ PHẦN LAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4445/BKHĐT-KTĐN ngày 11 tháng 7 năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án "Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông sét của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia" sử dụng ODA vay ưu đãi của Chính phủ Phần Lan, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Chủ dự án: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia

2. Mục tiêu của Dự án: Tăng cường năng lực của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia phục vụ công tác hiện đại hóa, tự động hóa ngành khí tượng thủy văn Việt Nam, góp phần hoàn thiện đồng bộ các nội dung của Đề án "Hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn giai đoạn 2010 - 2020" nhằm đáp ứng tốt hơn năng lực quản lý rủi ro thiên tai ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng, góp phần tích cực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống và tài sản của xã hội, cộng đồng trước các rủi ro thiên tai, đảm bảo sự phát triển bền vững tại Việt Nam.

3. Các kết quả chủ yếu của Dự án:

- Bổ sung mới và nâng cấp các trạm radar thời tiết hiện có tạo ra mạng lưới trạm quan trắc radar thời tiết hiện đại có khả năng phủ sóng bao trùm toàn bộ lãnh thổ Việt Nam;

- Tích hợp mạng lưới radar thời tiết hiện có và các trạm radar được xây dựng mới thành hệ thống tổng thể và thống nhất;

- Thiết lập mạng lưới phát hiện giông sét;

- Thiết lập hệ thống thông tin khí tượng trực quan qua hệ thống SMARTMET;

- Đào tạo tăng cường năng lực cho ngành khí tượng thủy văn.

4. Thời gian thực hiện: 30 tháng (từ 2014 - 2016)

5. Mức vốn đầu tư: 26.296.400 Euro, trong đó:

- Vốn ODA vay ưu đãi: 20.228.000 Euro (tương đương 561.125.000.000 VNĐ)

- Vốn đối ứng: 6.068.400 Euro (tương đương 168.338.000.000 VNĐ)

6. Cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn ODA: Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ để thực hiện dự án.

- Vốn đối ứng: Cơ quan chủ quản dự án tự cân đối.

Điều 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện, phê duyệt văn kiện và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP, các Vụ: TH, KTN, KGVX, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1280/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1280/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2014
Ngày hiệu lực31/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1280/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1280/QĐ-TTg 2014 Nâng cấp khả năng đo mưa dự báo bão sử dụng ODA vay ưu đãi Phần Lan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1280/QĐ-TTg 2014 Nâng cấp khả năng đo mưa dự báo bão sử dụng ODA vay ưu đãi Phần Lan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1280/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành31/07/2014
        Ngày hiệu lực31/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1280/QĐ-TTg 2014 Nâng cấp khả năng đo mưa dự báo bão sử dụng ODA vay ưu đãi Phần Lan

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1280/QĐ-TTg 2014 Nâng cấp khả năng đo mưa dự báo bão sử dụng ODA vay ưu đãi Phần Lan

            • 31/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực